Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků

Vybíráte základní školu pro své dítě? Výuka Základní školy Jana Wericha v Praze 6 respektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, handikepem nebo nadprůměrnou inteligencí.


Základní škola Praha 6
Základní škola Jana Wericha v Praze 6 je mimořádná svým individuálním přístupem k osobnostem každého jednotlivého žáka. Výuka školy je uzpůsobena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a respektuje jak žáky nadprůměrně inteligentní, tak žáky nějakým způsobem hendikepované.

Moderní vybavení školy nabízí kromě speciálních učeben na informatiku, keramické a žákovské dílny, knihovny s čítárnou a tělocvičny také relaxační prostory společenské místnosti, venkovního areálu a atria.

Cílem výukového programu a práce pedagogů Základní školy Jana Wericha je všestranný rozvoj všech žáků s přihlédnutím k jedinečnosti jejich osobnosti a speciálním požadavkům.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Všeobecné základní vzdělávání pro nadané i handicapované děti

Všeobecné základní vzdělávání pro nadané i handicapované děti
Devítiletá Základní škola Jana Wericha v Praze 6 poskytuje kvalitní vzdělávání pro nadané děti i děti se speciálními výukovými potřebami – s dyslexií či s tělesným postižením.

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6
Základní škola Jana Wericha v Praze-Řepích se zaměřuje jak na žáky nadprůměrně nadané, tak i na žáky jistým způsobem handicapované. Klademe důraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka.

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti
Základní škola Jana Wericha v Praze 6 je zaměřena na výuku a vzdělání dětí s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka.

Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze

Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze
Základní škola Jana Wericha v Praze podporuje všestranný a harmonický rozvoj žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem znevýhodněných.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola Jana Wericha cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola Jana Wericha
www.zs-jana-wericha.cz
Adresa

Adresa

Španielova 1111/19
Praha 6 - Řepy 163 00

info@zs-jana-wericha.cz
+420 235 314 362


Najdete nás také zde:

ARES
captcha