Fakulta veřejných politik otevřela specializovaná pracoviště – výukový byt a výslechové střediskoFakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě otevřela nová specializovaná pracoviště - výukový byt a speciální výslechové středisko.

Obě zařízení budou sloužit jak pro výuku a nácvik komunikačních a psychologických dovedností, tak i pro práci policie v podobě citlivě vedených výslechů.

Výukový byt je určen k výuce převážně odborných předmětů realizovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě. Užívání výukového bytu je nově koncepčně propojeno tak, aby umožňovalo spolupráci vědeckopedagogickým pracovištím, zejména Ústavu ošetřovatelství, Ústavu pedagogických a psychologických věd a Ústavu veřejné správy a regionální politiky.

Byt je navržen jako bezbariérový s uzpůsobením provozu pro výuku a pohyb imobilních osob s bezbariérovým přístupem ze dvora. V rámci výuky tak bude sloužit pro nácvik práce s osobami se specifickými potřebami v rámci oborů realizovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě, tj. Všeobecná sestra, Sociální patologie a prevence, Veřejný správa a sociální politika. Dále bude také využíván pro výuku odborných předmětů v rámci Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Součástí výukového bytu je také speciální výslechové středisko zahrnující místnost pro přísedící a výslechovou místnost.

Toto výslechové středisko bude sloužit pro výuku a nácvik komunikačních a psychologických dovedností, a to se zaměřením na patologické jevy a krizové situace. Nad rámec výuky bude výslechové středisko využíváno také Policií ČR, Územním odborem Opava, pro realizaci zvláště kritických výslechů, kde je nutné, aby výslech probíhal v přirozeném prostředí a zároveň mohl být v přísedící místnosti přítomen státní zástupce a další odborníci např. psycholog. Jedná se tedy o výslechy v rámci kriminality páchané na dětech, domácího násilí a obdobných záležitostí.

Tato spolupráce s PČR při využití výslechového střediska se projeví také ve výuce formou tvorby scénářů a vzorových situací pro výuku komunikačních a psychologických dovedností, což ve výsledku povede ke zvýšení kvality absolventů.

V rámci technického vybavení tohoto výukového bytu budou některé jeho prostory, jako např. místnost pro přísedící a výslechová místnost, vybaveny výpočetní a audiovizuální technikou na úrovni odpovídající potřebám současné doby.Zadavatelem microsite je firma 

Slezská univerzita v OpavěGreif Czech Republic a.s.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Vyšší odborné studium v potravinářství-v oboru analýza potravin, zpracování mléka

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž

Vyšší odborné studium v potravinářství-v oboru analýza potravin, zpracování mléka

Specializaci v oboru potravinářství můžete získat na Vyšší odborné škole potravinářské, VOŠP Kroměříž, která nabízí vyšší odborné studium v oboru analýza, technologie potravin a zpracování mléka.


Vyšší odborná škola potravinářská, VOŠP-studium v oboru potravinářství

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská, VOŠP-studium v oboru potravinářství

V oboru potravinářství je možné se vzdělávat i po maturitě. Vyšší odborná škola potravinářská, VOŠP Kroměříž nabízí tříleté denní i čtyřleté kombinovné studium.


Vzdělání v oboru potravinářství na VOŠP a SPŠM-vyšší odborné, maturitní studium

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž

Vzdělání v oboru potravinářství na VOŠP a SPŠM-vyšší odborné, maturitní studium

Na VOŠP a SPŠM Kroměříž můžete získat vzdělání v oboru potravinářství. Maturitní studium je určeno absolventům ZŠ, vyšší odborné studium pro maturanty.


Pomaturitní tříleté denní i dálkové studium – obor sociální práce a pedagogika

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Pomaturitní tříleté denní i dálkové studium – obor sociální práce a pedagogika

Využijte možnost pomaturitního studia v oboru sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Studovat můžete ve formě denního, dálkového nebo kombinovaného vzdělávání.


Bakalářské studium na VOŠP Kroměříž-prezenční denní, kombinované dálkové

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž

Bakalářské studium na VOŠP Kroměříž-prezenční denní, kombinované dálkové

Absolventům středních škol nabízí VOŠP Kroměříž bakalářské studium pro zvýšení kvalifikace v potravinářství. Zvolit si můžete studium denní prezenční i kombinované dálkové.