Fakulta veřejných politik otevřela specializovaná pracoviště – výukový byt a výslechové střediskoFakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě otevřela nová specializovaná pracoviště - výukový byt a speciální výslechové středisko.

Obě zařízení budou sloužit jak pro výuku a nácvik komunikačních a psychologických dovedností, tak i pro práci policie v podobě citlivě vedených výslechů.

Výukový byt je určen k výuce převážně odborných předmětů realizovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě. Užívání výukového bytu je nově koncepčně propojeno tak, aby umožňovalo spolupráci vědeckopedagogickým pracovištím, zejména Ústavu ošetřovatelství, Ústavu pedagogických a psychologických věd a Ústavu veřejné správy a regionální politiky.

Byt je navržen jako bezbariérový s uzpůsobením provozu pro výuku a pohyb imobilních osob s bezbariérovým přístupem ze dvora. V rámci výuky tak bude sloužit pro nácvik práce s osobami se specifickými potřebami v rámci oborů realizovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě, tj. Všeobecná sestra, Sociální patologie a prevence, Veřejný správa a sociální politika. Dále bude také využíván pro výuku odborných předmětů v rámci Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Součástí výukového bytu je také speciální výslechové středisko zahrnující místnost pro přísedící a výslechovou místnost.

Toto výslechové středisko bude sloužit pro výuku a nácvik komunikačních a psychologických dovedností, a to se zaměřením na patologické jevy a krizové situace. Nad rámec výuky bude výslechové středisko využíváno také Policií ČR, Územním odborem Opava, pro realizaci zvláště kritických výslechů, kde je nutné, aby výslech probíhal v přirozeném prostředí a zároveň mohl být v přísedící místnosti přítomen státní zástupce a další odborníci např. psycholog. Jedná se tedy o výslechy v rámci kriminality páchané na dětech, domácího násilí a obdobných záležitostí.

Tato spolupráce s PČR při využití výslechového střediska se projeví také ve výuce formou tvorby scénářů a vzorových situací pro výuku komunikačních a psychologických dovedností, což ve výsledku povede ke zvýšení kvality absolventů.

V rámci technického vybavení tohoto výukového bytu budou některé jeho prostory, jako např. místnost pro přísedící a výslechová místnost, vybaveny výpočetní a audiovizuální technikou na úrovni odpovídající potřebám současné doby.Zadavatelem microsite je firma 

Slezská univerzita v OpavěOční optika Koubová Regina, Písek
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Pomaturitní tříleté denní i dálkové studium – obor sociální práce a pedagogika

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Pomaturitní tříleté denní i dálkové studium – obor sociální práce a pedagogika

Využijte možnost pomaturitního studia v oboru sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Studovat můžete ve formě denního, dálkového nebo kombinovaného vzdělávání.


Studujte u nás na Střední škole zemědělské a vyšší odborné škole

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Studujte u nás na Střední škole zemědělské a vyšší odborné škole

Studujte denně ale i dálkově na naší odborné škole v Chrudimi - Střední zemědělská škola a vyšší odborná škola Vám poskytne velmi dobré vědomosti pro své budoucí povolání


Vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto na zemědělské škole

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto na zemědělské škole

Studujte u nás na Střední škole zemědělské a vyšší odborné škole Chrudim a vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto.


Učební obory podavač, výrobce potravin, řezník, pekař - příjímací řízení

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Učební obory podavač, výrobce potravin, řezník, pekař - příjímací řízení

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace nabízí 2. kolo přijímacího řízení na učebních oborech podavač, výrobce potravin, řezník, pekař.


Střední zemědělská škola a VOŠ v Opavě s jezdeckým oddílem

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Střední zemědělská škola a VOŠ v Opavě s jezdeckým oddílem

Střední a VOŠ zemědělská škola v Opavě s jezdeckým oddílem, školním statkem, botanickou zahradou, sportovišti, odbornými učebnami, maturitní i učební obory.