Zadavatelem microsite je firma Technické služby Šluknov, spol. s r.o.Technické služby Šluknov, likvidace odpadu, sběrný dvůr, provoz kompostárny

Likvidaci a svoz odpadu tříděného i komunálního, provoz sběrného dvora, uložení stavební sutě, objemného i nebezpečného odpadu, provoz kompostárny zajišťují Technické služby Šluknov.Potřebujete se zbavit přebytečných věcí a zlikvidovat odpad? S tím Vám pomůže naše společnost Technické služby Šluknov, spol. s r.o. Specializujeme se na provoz sběrného dvora, kde můžete vyvést různé druhy odpadů jako stavební sutě, plasty, elektrická a elektronická zařízení – lednice, televize, mikrovlnky, objemný odpad – nábytek, koberce, postele, nebezpečný odpad – barvy, oleje, pneumatiky, zářivky. K dispozici jsou zde i kontejnery na bio odpad - trávu, listí, větve, dřevo. Tento odpad je dále odvezen a zpracováván v naší kompostárně. Součástí naší činnosti je svoz a likvidace odpadu tříděného i směsného komunálního.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>
>