Účinné čištění technologických a odpadních vodZajišťujeme plynulé dodávky čistíren průmyslových odpadních vod s vysokou účinností čistícího procesu - ABESS, s.r.o. Kladno

ABESS, s.r.o. Kladno

Naše firma poskytuje inženýrské služby, dodávky zařízení a technologií pro ochranu životního prostředí. Využití našich služeb je především v oborech voda, půda, ovzduší, nebezpečné odpady.

Jsme předními dodavateli čistíren s vysokou účinností čistícího procesu, které umožňují zabezpečit perfektní čištění technologických a odpadních vod a plnění zákonných norem pro jejich vypouštění.

Čištění průmyslových odpadních vod nalezne své uplatnění jednoznačně při snižování obsahu organických látek (např. ropných látek), anorganických látek (např. jemných částic obrusu skla, kamene apod.), ale i při snižování obsahu kovů (např. Pb, Sn, Ag, Cu, Cr, Zn, Cd) ve vodě.

Kontaktujte naší firmu ABESS, s.r.o. Kladno, spolu nalezneme řešení.Zadavatelem microsite je firma 

ABESS, s.r.o.Testování materiálů, provádění zkoušek pro jadernou energetiku, nedestruktivní zkoušky materiálů, moderní postupy.

Testování materiálů, provádění zkoušek pro jadernou energetiku, nedestruktivní zkoušky materiálů, moderní postupy

Stavební a zemní práce, kontejnerová a nákladní doprava od První hornoslezská stavební spol. s.r.o..

Stavební a zemní práce, kontejnerová a nákladní doprava od První hornoslezská stavební spol. s.r.o.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Projekční kancelář ARVITA P Zlín, připravuje projekty, posudky a studie v oboru ochrana přírody, obnova krajiny a zemědělský půdní fond.


Zpracování prostorových dat, mapových výstupů v životním prostředí

E-expert, spol. s r.o.

Zpracování prostorových dat, mapových výstupů v životním prostředí

Zpracováním prostorových dat a mapových výstupů v životním prostředí se aktivně zabývá společnost E-expert s.r.o., která řeší projekty v rámci environmentalistiky.


Žádost, vyřízení, zpracování dotace z operačního programu Životního prostředí – OPŽP, Ostrava

E-expert, spol. s r.o.

Žádost, vyřízení, zpracování dotace z operačního programu Životního prostředí – OPŽP, Ostrava

Žádost, vyřízení, zpracování dotace z Operačního programu Životního prostředí OPŽP realizuje společnost E-expert spol. s r.o., která poskytuje svým klientům možnost získání finanční podpory OPŽP.


Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Firma ARVITA P Zlín zpracuje projekty pro revitalizaci malých vodních ploch, např. pro rybníky, tůně a mokřady. Připravíme projekty i pro žádost o dotace z OPŽP prioritní osa 4.


Podnikový ekolog, outsourcing životního prostředí, ŽP - odborná konzultace

E-expert, spol. s r.o.

Podnikový ekolog, outsourcing životního prostředí, ŽP - odborná konzultace

Služby podnikového ekologa i outsourcing životního prostředí (ŽP) nabízí společnost E-expert, spol. s.r.o. v Ostravě, která se specializuje na odborné konzultace v oblasti životního prostředí.