Železniční stavby – výstavba, rekonstrukce, údržba

Výstavbou, rekonstrukcí a údržbou umělých železničních staveb se zabývá společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v Brně.


Železniční stavby
Společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v brně má více než dvacetiletou praxi v oblasti výstavby, rekonstrukcí a údržby umělých železničních staveb.

Jedná se především o zemní práce a sanace, odvodněná tratí, práce na pražcovém podloží a kolejovém loži, výstavbu, údržbu a rekonstrukce kolejí a výhybek, přejezdů a přechodů, nástupišť, zarážedel, ramp, oplocení, protihlukových stěn, chrániček a kolektorů, ochranu drážního tělesa nebo zařízení tratí, traťových značek a informačního systému ve stanicích.

Zaměstnáváme výhradně odborníky a speciality, kteří splňují přísné požadavky dané zákonem. Garantujeme odpovědný přístup a svědomitě odvedenou práci.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku
Plánujete výstavbu nových železničních tratí či tramvajových tras? Jsou ve vašem městě či kraji starší tratě, které potřebují opravit či pravidelnou údržbu? Jste Vy součástí tohoto plánování?

Stavby železnic a dalších dopravních komunikací v Jihomoravském kraji

Stavby železnic a dalších dopravních komunikací v Jihomoravském kraji
Výstavba železničních, tramvajových a jiných dopravních komunikací s kompletními doplňkovými službami, mezi které spadá zajištění staveniště, zemní práce a doplňkové služby.

Umělé železniční stavby, výstavba a oprava železnice, přejezdů

Umělé železniční stavby, výstavba a oprava železnice, přejezdů
Komplexní výstavba železničního a tramvajového svršku, rekonstrukce výhybek a přejezdů po celé České republice od společnosti SEŽEV-REKO, a.s.

Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky

Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky
Výstavbu a rekonstrukce železnic a železničních staveb, odvodnění tratí a údržbu kolejí a výhybek zajistí společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v Brně.

Dopravní stavby - výstavba, rekonstrukce a opravy železnic a komunikací

Dopravní stavby - výstavba, rekonstrukce a opravy železnic a komunikací
Společnost SEŽEV-REKO, a.s. poskytuje komplexní služby v oblastech železničních staveb - výstavba, rekonstrukce a opravy. Společnost má více jak 20-ti letou praxi.

Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací
Zaměřujeme se na stavbu železničních svršků a spodků a umělých staveb železnice. Stavíme a dále udržujeme přejezdy a přechody, nástupiště, rampy, zpevněné plochy a zarážedla. Vytváříme ochranné oplocení, kanalizaci a stěny proti hluku. Zaplavené stanice a tratě odvodníme a sanujeme. Podle ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA SEŽEV-REKO, a.s. Výstavba a rekonstrukce železnic Brno
WEBOVÁ STRÁNKA
SEŽEV-REKO, a.s.
www.sezev-reko.cz
Adresa

Adresa

Jarní 1116/50
Brno - Maloměřice 614 00

sezev@sezev-reko.cz
+420 545 216 543


Najdete nás také zde:

ARES
captcha