Zadavatelem microsite je firma Q.I.P. s.r.o. zakázkové kalení


Tepelné zpracování kovů - žíhání, metarulgie, vytvrzování

Tepelné zpracování kovů jako je žíhání - metarulgie, vytvrzování probíhá v řízené ochranné atmosféře ve víceúčelových pecích firmy Q.I.P. s.r.o. Brno.Jeden z procesů co provádí firma Q.I.P. s.r.o. Brno u zákázkového kalení je i žíhání a vytvrzování. Žíhání provádíme za účelem zlepšení některých vlastností jako je povrchová tvrdost a odstranění účinků některých operací.

Všechny tyto operace sledujeme na technologickém zařízení:
-on-line režim monitorovacího systému technologických operací
-elektronická archivace parametrů tepelného zpracování
-doložení průběhů provedených procesů tepelného zpracování.

Naše víceúčelové pece -zpracování v solných lázních:
-kalení a žíhání s ohřevem v solné lázni do teploty 950 °C
-termální kalení do solné lázně AS 140 v rozsahu teplot 160 °C - 180 °C
-izotermické kalení a zušlechťování v solné lázni až do teploty 450 °C pro ocel, litinu a ADI
-popouštění v solné lázni do 450 °C
-maximální pracovní rozměr zařízení 600 x 500 x 750mm
-ohřev v netoxické solné lázni
(K750)
-kalení do solné lázně AS 140, oleje nebo vody
-vhodné pro tvarově náročné díly s rizikem vzniku deformací po tepelném zpracování
-kusová i sériová výroba.


Zpracování ve vzduchových pecích:
-kalení a zušlechťování s ochlazováním do oleje a vody
-nízko a vysokoteplotní popouštění, žíhání
-tepelné zpracování se provádí na souboru komorových pecí - rozměr vsázky 600 x 500 x 1000 mm) a ve vozové peci - rozměr vsázky 2000 x 1000 x 550 mm.

Tepelné zpracování Al- slitiny:
-rozpouštěcí žíhání a vytvrzování
-provádí se na souboru šachtových popouštěcích pecí - rozměr vsázky ? 700 x 1000 mm) -nízkoteplotních popouštěcích pecích pro vytvrzování Al-slitin -rozměr vsázky 1500 x 1200 x 600 mm.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Zakázkové kalení, kalírna, zušlechtění, cementace, povrchové kalení

Zakázkové kalení, kalírna, zušlechtění, cementace, povrchové kalení

Zakázková kalírna, tepelné a chemicko tepelné zpracování kovů, žíhání, kalení, popouštění, cementaci, nitrocementaci a další provádí firma Q.I.P. s.r.o., Brno.


Tepelné a chemicko tepelné zpracování kovů

Tepelné a chemicko tepelné zpracování kovů

Tepelné a chemicko tepelné zpracování kovů procesy žíhání, kalení, popouštění, cementace, nitrocementace, nitridace a povrchové kalení.


Tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů, zakázkové kalení

Tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů, zakázkové kalení

Tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů a zakázkové kalení, zušlechťování, a popouštění. Cementace, nitrace, žíhání, povrchové kalení a další provádí Q.I.P. s.r.o., z Brna.


Cementování, žíhání kovů, kalení Brno

Cementování, žíhání kovů, kalení Brno

Pokud hledáte někoho z okolí Brna, kdo se zabývá žíháním, kalením či cementací, obraťte se na nás. Naše firma Q.I.P. s.r.o., má provoz v Brně a mezi činnosti společnosti patří žíhání, kalení, popouštění, cementace, nitrocementace, ...


Tepelné zpracování kovů, cementování, cementace oceli

Tepelné zpracování kovů, cementování, cementace oceli

Tepelné zpracování kovů jako je cementování ocele provádí firma Q.I.P. s.r.o. Brno. Cementace oceli, kalení a zušlechťování s ochlazováním v oleji.


Žíhání, kalení, popouštění, cementace, nitrocementace, nitridace a povrchové kalení - zakázková kalírna

Žíhání, kalení, popouštění, cementace, nitrocementace, nitridace a povrchové kalení - zakázková kalírna

Žíhání, kalení, popouštění, cementace, nitrocementace, nitridace a povrchové kalení - zakázková kalírna to je firma Q.I.P. s.r.o. v Brně.


Kalení, zušlechtění, cementování, žíhání kovů, speciální technologické postupy

Kalení, zušlechtění, cementování, žíhání kovů, speciální technologické postupy

Žíhání, kalení, popouštění, cementaci, nitrocementaci, nitridaci, povrchové kalení, cementování a speciální technologické postupy nabízí firma Q.I.P. s.r.o., z Brna.
>
>
>