Akustika a ochrana životního a pracovního prostředí Praha – měření a vyhodnocení

Měřením a vyhodnocováním akustických ukazatelů s cílem ochrany životního a pracovního prostředí se zabývají odborníci ze společnosti EKOLA group, spol. s r.o.Ochranou životního a pracovního prostředí a měřením akustických ukazatelů a jejich vyhodnocováním se zabývá společnost EKOLA group, spol. s r.o.

Jedná se především o měření hluku ze stavební činnosti a průmyslových areálů, v pracovním prostředí nebo měření hluku z automobilové, letecké a železniční přepravy s případnými dopady a životní prostředí nebo zdraví pracovníků. Součástí měření je vyhodnocení a vypracování návrhu na zlepšení současného stavu.

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte kontaktovat společnost EKOLA group, spol. s r.o. nebo využít webové stránky www.ekolagroup.cz.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>