Identifikační a přístupové systémy Praha – přehled o pohybu osob v objektech

Zajistit vstup oprávněných osob do prostoru a přehled o jejich pohybu zajistí identifikační a přístupové systémy od firmy APROKS, spol.s r.o. z Prahy.Vstup oprávněných osob nejen do budov, ale do všech ohraničených prostor včetně přehledu o jejich pohybu zajistí moderní identifikační a přístupové systémy od společnosti APROKS, spol. s r.o. z Prahy.

Garantujeme komplexní pojetí zadání, kdy dbáme na požadavky zadavatele. Pro naši práci využíváme dlouholeté zkušenosti a prověřenou síť externích spolupracovníků mnoha profesí.

Identifikační a přístupové systémy dodáváme také s napojením na pokladní systém, kdy spolu oba systémy komunikují a umožňují jak identifikaci jednotlivých osob, tak sledování času stráveného v placené zóně. Přístupový systém dále rozeznává jednotlivé kategorie podle vstupného a pracujete také s formou předplaceného vstupného nebo kreditů.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>