Soukromá střední škola v Novém Jičíně se zaměřením na informační technologie a podnikáníSoukromá střední škola na Novojičínsku s nabídkou učebních, maturitních a nástavbových oborů se zaměřením na IT, podnikání, právo a cestovní ruch. Jazyky, skupinová práce a individuální přístup.

Dopřejte svým dětem vzdělání v perspektivním oboru, jenž bude mít na pracovním trhu vždy uplatnění! EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. v Novém Jičíně, je soukromou střední školou nabízející širokou paletu různých oborů počínaje Obchodem, Grafickým designem, přes Počítačovou grafiku, IT, Management a Cestovní ruch konče. Jako první střední škola jsme navíc zavedli nástavbový obor Podnikání.

Jsme škola vyznačující se moderními vyučovacími metodami a formami výuky, k žákům přistupujeme individuálně s ohledem na jejich jedinečné osobnosti. Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků, kdy některé předměty probíhají v cizím jazyce, případně mohou žáci vycestovat v rámci programu ERASMUS+ do jedné z evropských zemí.

Našim hlavním cílem je, aby výuka probíhala co nejvíce prakticky, z toho důvodu se žáci zapojují do různých projektů a programů v rámci EU, navštěvují exkurze, zájezdy a docházejí na praxe, jež jsou na reálných pracovištích.Zadavatelem microsite je firma 

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.Svaz rybářů Neratovice – spolek věnující se ochraně přírody a práce s mládeží.

Svaz rybářů Neratovice – spolek věnující se ochraně přírody a práce s mládeží

Stavební činnost, revitalizace a opravy panelových domů, výškové práce horolezeckou technikou.

Stavební činnost, revitalizace a opravy panelových domů, výškové práce horolezeckou technikou
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Denní studium pedagogického lycea zakončené maturitní zkouškou pro všechny budoucí učitele

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Denní studium pedagogického lycea zakončené maturitní zkouškou pro všechny budoucí učitele

Pedagogické lyceum, denní studium, které zajistí IUVENTAS - Soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o. v Ostravě, je zakončené maturitní zkouškou a připravuje žáky na studium na vysoké škole.


Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ a SŠ

Střední škola a základní škola Žamberk

Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ a SŠ

Máte doma dítě se zdravotním, mentálním postižením či znevýhodněním? Potřebuje pro rozvoj a naplnění svého vzdělávání podpůrná opatření, které mu klasická základní škola nedopřeje?


Maturitní obory na střední odborné škole formou denního i dálkového studia

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Maturitní obory na střední odborné škole formou denního i dálkového studia

Maturitní obory formou denního i dálkového studia propojují teorií s praxí a připravují žáky na vysoké školy. Přihlaste se na IUVENTAS - Soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o. v Ostravě.


Odborné učiliště a střední škola Zlínský kraj - Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Odborné učiliště a střední škola Zlínský kraj - Vsetín

Maturitní obory, učiliště, středoškolské vzdělání zakončené maturitu nebo výučním listem, střední odborná škola ve Zlínském kraji, technické a gastronomické obory.


Střední průmyslová škola Brno – specialista na IT

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Brno – specialista na IT

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace – atraktivní škola pro zapálené studenty se specializací na informační technologie.