Zadavatelem microsite je firma Ing. Pavel TučekPoradenství v oblasti zápisu nemovitostí na katastru, geodetické služby, Brno

Poradenství v oblasti zápisu nemovitostí na katastru, zaměření pozemků a budov, vyhotovení geometrického plánu a kompletní geodetické služby poskytuje společnost Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex, Brno.


Chcete koupit, prodat, darovat pozemek či stavíte dům, garáž? Veškerá tato činnost musí být zapsána do katastru nemovitostí. Což je veřejný soubor zahrnující popis, geometrické a polohové určení o nemovitosti a práva k nim, vlastníky a věcná břemena. Pro správný zápis musí být vše dobře vytyčeno a zaznamenáno do geometrických plánů. S touto problematikou Vám pomůže a poradí, jak postupovat, naše společnost Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex, kterou najdete v Brně – Tuřany. Poskytneme Vám kompletní geodetické služby, zaměření hranic pozemků či rozdělení pozemků, zaměření budov, vytyčení stavby a veškeré práce s tím související.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Geodetické a zeměměřičské práce, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, Brno

Geodetické a zeměměřičské práce, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, Brno

Zaměření pozemků a další geodetické úkony provádí společnost s bohatými zkušenostmi Ing. Pavel Tuček z Brna Tuřany. Zajistíme veškeré pozemkové práce, inženýrské sítě i podklady pro projektanty.


Geodézie, vytyčování pozemků, staveb, projektování pozemkových úprav, Brno

Geodézie, vytyčování pozemků, staveb, projektování pozemkových úprav, Brno

Geodézie, zeměměřičské práce, vytyčování pozemků, staveb, inženýrských sítí, projektování pozemkových úprav zajišťuje společnost Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex, Brno – Tuřany.


Geodetické a zeměměřičské práce, vyhotovení geometrických plánů, Brno

Geodetické a zeměměřičské práce, vyhotovení geometrických plánů, Brno

Geodetické a zeměměřičské práce, vyhotovení geometrických plánů při prodeji pozemků, zápisu dostavěné budovy do katastru a ke kolaudaci provádí společnost Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex, Brno.