Zadavatelem microsite je firma PMeduca Mgr. Pavlína Miltová


Kurzy první pomoci pro děti v mateřských i na základních školách

Principy poskytnutí první pomoci by už měli znát děti nejen na základních, ale i v mateřských školách. Proto se obraťte na firmu PMeduca v Olomouci, která vám zajistí profesionální kurzy první pomoci.Každé dítě v mateřské i na základní škole by mělo znát principy poskytnutí první pomoci. Takové kurzy vám zajistí vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - PMeduca v Olomouci.

Vybrat si můžete ze třech typů kurzů pro děti.

Kurz první pomoci pro děti v mateřských školách:
Tento 1, 5 hodinový kurz je přizpůsoben jejich věku a chápání. Pomocí hry a názorných pomůcek si děti osvojí základy první pomoci (orientace na lidském těle, přivolání záchranné služby, důležitá čísla integrovaného záchranného systému, manipulace s obvazovým materiálem a také minimum resuscitace člověka). K výuce jsou připraveny omalovánky, panenky, puzzle a zdravotnický materiál.

Kurz první pomoci pro děti na 1. stupni základní školy:
Tento kurz má rozsah 4 vyučovacích hodin a zahrnuje multimediální prezentaci, pracovní listy a praktický nácvik na moderních figurínách. Po kurzu budou děti vědět (kde jsou orgány pro život člověka nepostradatelné a jak fungují, jak pomoci při nenadálé situaci, jak zavolat záchrannou službu, jak s ní komunikovat a co dělat do jejího příjezdu, jak manipulovat s obvazovým materiálem a trojcípými šátky).

Kurz první pomoci pro žáky na 2. stupni základní školy:
Čtyřhodinový kurz je zaměřený na praxi. zahrnuje praktický nácvik na moderních figurínách a na modelových, reálně namaskovaných situacích.

Díky kurzům první pomoci si v kritické situaci budou umět poradit i děti. Neváhejte a domluvte si profesionální kurzy první pomoci pro děti u firmy PMeduca.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Kurzy první pomoci od profesionálů pro firmy i zaměstnance

Kurzy první pomoci od profesionálů pro firmy i zaměstnance

Naučte své zaměstnance správně reagovat a poskytnout první pomoc - PMeduca v Olomouci vám zajistí kurzy základy první pomoci pro firmy i zaměstnance.


Kurzy první pomoci pro pedagogy - staňte se pro své žáky lepším učitelem

Kurzy první pomoci pro pedagogy - staňte se pro své žáky lepším učitelem

Jste pedagogem na základní a střední škole nebo i v dětském domově a rádi by jste se stali pro své žáky lepším učitelem díky kurzu první pomoci? PMeduca v Olomouci vám s tímto ráda pomůže.
>
>