Zadavatelem microsite je firma Hydro & KOV, s.r.o.


Vodohospodářské stavby, úpravy vodní toků, odbahnění rybníků, výstavba ČOV

Vodohospodářské stavby, úpravy vodní toků, odbahnění rybníků, výstavbu či rekonstrukci nádrží, hrází a poldrů, výstavbu ČOV pro Vás zrealizuje společnost Hydro & KOV, s.r.o. se sídlem v Třeboni.Stavební společnost Hydro & KOV, s.r.o., sídlící v Třeboni, se zaměřuje na práce v oblasti vodohospodářských staveb. Z našich poskytovaných služeb Vám nabízíme výstavbu nových rybníků, nádrží, hrází, poldrů a mokřadů nebo opravu, obnovu či rekonstrukci stávajících vodních staveb. Ze stavební činnosti realizujeme například odbahnění vodních nádrží, odstranění nánosů na vodních tocích, čištění a úpravy toku, opravy opevnění, stabilizace svahů, odstranění povodňových škod, revitalizace toků a rybníků, rekonstrukce nádrží a rybničních objektů jako jsou výpusti, bezpečnostní přelivy, hráze a požeráky. Dále provádíme také výstavbu ČOV, rekultivaci skládek či jiné zemní práce.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Vodohospodářské stavby Třeboň

Vodohospodářské stavby Třeboň

Specializované služby a úpravy vodohospodářských staveb jako je například výstavba bezpečnostních přelivů a oprava rybničních objektů nabízí společnost Hydro & KOV, s.r.o. se sídlem v Třeboni.
>
>