Microsite byla vložena dne:07.04.2014
ID microsite: 5950, počet zhlédnutí:  1380
Zadavatelem microsite je firma

SVÚOM s.r.o.

Protikorozní ochrana kovů, výzkum ochrana proti korozi.

Protikorozní ochrana kovů, výzkum ochrana proti korozi.

Povrchové úpravy, korozní inženýrství

ochrana životního prostředí a ekologie.

Služby v oboru ochrany materiálů
a výrobků:

-koroze
-povrchová úprava materiálů, kovů,
kovových konstrukcí
- znalecké posudky, soudní znalec
-vývoj, výzkum v oblasti koroze a
povrchové úpravy
-hodnocení vlastností nátěrových hmot a
korozní odolnosti
-ekologie v provozech povrchových úprav
-inspekce povrchových úprav a koroze
-expertiza povrchových úprav a koroze
-projekce zařízení pro povrchové úpravy
-protikorozní ochrana
-emise těkavých organických látek
-dočasná ochrana
-atmosférická koroze
-památky-ochrana
-technologie-návrhy
-ochrana a vliv na životní
prostředí - IPPC


Dodatkové služby:
-výuka, školení v oboru koroze a povrchové
úpravy
-posudky v oblasti koroze, povrchové
ochrany a úpravy:
-autorizace dle zákona 86/2002 Sb
-OZO dle zákona 76/2002 Sb
-posudky IPPC pro technologie.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Sledováním korozního chování kovů v podmínkách průmyslové zátěže se zabývají specialisté na materiálové inženýrství SVÚOM s.r.o. se sídlem v Praze.

SVÚOM s.r.o.
Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a ...

SVÚOM s.r.o. je státní instituce, působící jako akreditovaná laboratoř pro komplexní centralizovaný výzkum a vývoj protikorozních ochran.

SVÚOM s.r.o.
Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů: posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy, autorizace dle zákona 86/2002 Sb, OZO dle zákona 76/2002 Sb, posudky IPPC pro technologie povrchových úprav, akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Poradenství - komplexní ...

SVÚOM s.r.o.
Povrchové opravy materiálů, koroze, ochrana proti korozi.

Povrchové opravy materiálů, koroze, ochrana proti korozi.

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů -posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy: -autorizace dle zákona 86/2002 Sb -OZO dle zákona 76/2002 Sb -posudky IPPC pro technologie povrchových úprav -akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC ...

SVÚOM s.r.o.
Ochrana životního prostředí -  měření znečistění

Ochrana životního prostředí - měření znečistění

Měření znečistění: Ke sledování hodnot znečištění ovzduší oxidy síry a oxidy dusíku se používá metoda pasivních vzorkovačů s jednoduchou obsluhou a dostačující přesností měření pro zhodnocení zdrojů znečišujících atmosféru v dané oblasti. K určení množství prachových částic v ovzduší ...

SVÚOM s.r.o.
Školení v oboru korozní inženýrství, problematika koroze, výzkum.

Školení v oboru korozní inženýrství, problematika koroze, výzkum.

UPOZORNĚNÍ: Od 1.2.2012 dochází ke změně pracoviště odd. korozního inženýrství SVÚOM s.r.o. Je možné, že bude částečně omezeno telefonní a internetové spojení na toto pracoviště. V tomto případě kontaktujte sekretariát SVÚOM s.r.o.: 220809981 nebo info@svuom.cz. Výuka, školení v oboru koroze a ...

SVÚOM s.r.o.
Povrchová oprava materiálů, korozní problematika, školení koroze.

Povrchová oprava materiálů, korozní problematika, školení koroze.

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů -posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy: -autorizace dle zákona 86/2002 Sb -OZO dle zákona 76/2002 Sb -posudky IPPC pro technologie povrchových úprav -akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC ...

SVÚOM s.r.o.
Koroze, protikorozní ochrana

Koroze, protikorozní ochrana

Povrchové úpravy, korozní inženýrství ochrana životního prostředí a ekologie. Služby v oboru ochrany materiálů a výrobků: -koroze -povrchová úprava materiálů, kovů, kovových konstrukcí -znalecké posudky, soudní znalec -vývoj, výzkum v oblasti koroze a povrchové úpravy -hodnocení vlastností ...

SVÚOM s.r.o.