Metalografie Plzeň, zkušebna makrostruktury a mikrostruktury materiálu

V naší metalografické zkušebně v Plzni studujeme vlastnosti kovů a vytváříme expertízy a rozbory.Stanovíme pro Vás makro a mikrostruktury v materiálu a expertně řešíme problému koroze materiálů. Odborně posoudíme zbytkovou životnost konstrukcí a zařízení a kontrolujeme svarové spoje přístrojů a rozvodů.

Provádíme klasickou metalografii a nedestruktivní testování. Vytvoříme Vám kompletní rozbor výrobních a provozních poruch.

Ve zkušebně metalografie se nachází přípravna vzorků, elektronický řádkovací, optický a transmisní mikroskop, videomikroskop a elektrolytická pipeta pro zkoušky bez poničení struktury.

Zkoušíme a určujeme životnosti zařízení a potrubí pro elektrárny v česku i zahraničí.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Kalibrace měřících přístrojů Plzeň - kalibrace přístrojů

Kalibrace měřících přístrojů Plzeň - kalibrace přístrojů

Potřebovali byste kalibrovat přístroje, které používáte ve své firmě? Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. zajišťuje kalibraci přístrojů rovnou ve třech laboratořích.


Měření hluku a vibrací Plzeň - návrh opatření pro snížení vibrací a hluku

Měření hluku a vibrací Plzeň - návrh opatření pro snížení vibrací a hluku

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. se zabývá měřením hluků a vibrací. Zaměříme a identifikujeme zdroj hluku nebo vibrací.
>
>