Microsite byla vložena dne:20.10.2015
ID microsite: 47800, počet zhlédnutí:  110
Zadavatelem microsite je firma

Památník Terezín národní kulturní památka

Terezínské ghetto - modlitebna a replika mansardy přiblíží život v ghettu

Znáte terezínské ghetto? A víte o tom, že v Terezíně můžete vidět i modlitebnu?

Památník Terezín stojí v místech, kde před několika desetiletími bylo neblaze proslavené terezínské ghetto, ve kterém trpěly desetitisíce nevinných lidí. Jeho posláním je uchovávat jejich památku a nedopustit, aby byly oběti rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace zapomenuty.

Památník Terezín rozvíjí muzejní, výzkumnou i vzdělávací činnost a návštěvníkům přibližuje příběhy lidí, kteří terezínským táborem prošli.

Památník Terezín, tedy bývalé terezínské ghetto, se skládá z několika částí, kam patří Modlitebna a replika mansardy, Malá pevnost, bývalé krematorium na Židovském hřbitově, bývalá kasárna nebo Kolumbárium, obřadní místnost a ústřední márnice.

Modlitebna z doby terezínského ghetta stojí v dnešní Dlouhé ulici č.17. v jednom z typických městských dvorků. V době, kdy ghetto existovalo, sloužila k bohoslužbám. Objevena byla až počátkem 90. let 20.stol. a rozhodně stojí za návštěvu.

Svou výzdobou se zachovanými původními nápisy na zdech vyniká modlitebna nad všemi obdobnými prostorami, které byly v době terezínského ghetta využívány ke stejným účelům.

Ve stejném místě je také replika mansardy, což je nejtypičtější ubytovací prostor v terezínském ghettu, který má podobu hromadné ubikace.

Při průzkumu nepoužívané mansardy byly objeveny pozůstatky jednoho z tzv. kumbálků, což dříve byly malé prostory na půdách obytných i hospodářských objektů v Terezíně, které byly přeměňovány na nouzové ubytování minimálních rozměrů, poskytující malému počtu vězněných alespoň trochu soukromí. V případě této mansardy šlo o příbytek řemeslníků, kteří pracovali v nedalekých ústředních dílnách, které patřily pod ghetto.

Nouzový obytný prostor nad modlitebnou naštěstí zůstal zachován v téměř původní podobě, a tak bylo možno jej zrekonstruovat tak, aby návštěvníkům co nejvíce přiblížil podmínky, které tam v době terezínského ghetta panovaly

terezínské ghettomodlitebnaTerezínghettoPamátník Terezínreplika mansardy

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Krematorium na Židovském hřbitově

Krematorium na Židovském hřbitově

Až neuvěřitelných 30 000 obětí bylo v Krematoriu Židovského hřbitova zpopelněných v letech 1942 – 1945. Připomínku této hrozné doby mohou dnes návštěvníci vidět prostřednictvím stálé expozice.

Památník Terezín národní kulturní památka
Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna

Přiblížit kulturní život lidí v židovském ghettu, zavzpomínat na osobnosti této doby a ukázat podmínky, ve kterých vězni žili, se snaží zrekonstruovaná Magdeburská kasárna Památníku Terezín.

Památník Terezín národní kulturní památka
Modlitebna – unikátní prostor s nástěnnými malbami a texty

Modlitebna – unikátní prostor s nástěnnými malbami a texty

Neobyčejný dojem na své návštěvníky udělá unikátní prostor modlitebny z doby bývalého židovského ghetty, který je vyzdoben unikátními nástěnnými malbami a texty.

Památník Terezín národní kulturní památka
Památník Terezín u Litoměřic – památník židovských obětí z dob nacistické okupace

Památník Terezín u Litoměřic – památník židovských obětí z dob ...

Čas od času je třeba si připomenout i temné stránky naší historie, poučit se z chyb. Součástí naší historie je i místo dnešního Památníku Terezín u Litoměřic.

Památník Terezín národní kulturní památka
Muzeum ghetta Terezín - vznik v budově bývalé terezínské školy v Památníku Terezín

Muzeum ghetta Terezín - vznik v budově bývalé terezínské školy v ...

Muzeum ghetta je součást Památníku Terezín, vzniklo ve spolupráci s bývalými vězni v tehdejší budově terezínské základní školy. Expozice je věnována životům tehdejších Židů.

Památník Terezín národní kulturní památka
Památník Terezín - navštivte národní kulturní památku

Památník Terezín - navštivte národní kulturní památku

Navštivte národní kulturní památku Památník Terezín, který vznikl jako vzpomínka na utrpení z koncentračního tábora pro desetitisíce lidí z roku 1947.

Památník Terezín národní kulturní památka
Expozice Památník Terezín - Malá pevnost, věznice pražského gestapa

Expozice Památník Terezín - Malá pevnost, věznice pražského gestapa

Památník Terezín - Národní kulturní památka Vás zve na expozici Malé pevnosti (hlavní sídlo památníku), kde v letech 1940-1945 sloužila jako věznice pražského gestapa.

Památník Terezín národní kulturní památka
Koncentrační tábor Terezín a jeho hrůzy připomíná památník - národní kulturní památka

Koncentrační tábor Terezín a jeho hrůzy připomíná památník - národní ...

Na tuto bolestivou část historie není snadné vzpomínat, avšak jde o události, které by neměly být nikdy zapomenuty. Proto byl v místech bývalého koncentračního tábora zřízen Památník Terezín.

Památník Terezín národní kulturní památka
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice na Židovském hřbitově, Terezín

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice na Židovském ...

Kolumbárium se nachází vně Velké pevnosti. Zde se uchovávaly ostatky židů, kteří v táboře zemřeli, nebo byli zabiti. Obřadní místnosti jsou dodnes používané ke stejným účelům rozloučení se s mrtvými.

Památník Terezín národní kulturní památka
Malá Pevnost Terezín - národní kulturní památka, věznice | Památník Terezín

Malá Pevnost Terezín - národní kulturní památka, věznice | Památník ...

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.

Památník Terezín národní kulturní památka
Národní kulturní památka Terezín vás zve k prohlídce koncentračního táboru

Národní kulturní památka Terezín vás zve k prohlídce koncentračního ...

Ještě jste nenavštívili národní kulturní památku Terezín a rádi byste se dozvěděli více o našich dějinách, které se dotkly celé Evropy?

Památník Terezín národní kulturní památka
Památník Terezín připomíná krutou historii dalším generacím

Památník Terezín připomíná krutou historii dalším generacím

Terezín neodmyslitelně patří do našich dějin. A připomínat si historii, i když byla děsivá a krutá, je i v dnešní době velmi důležité.

Památník Terezín národní kulturní památka
Magdeburská kasárna Terezín

Magdeburská kasárna Terezín

Bývalá Magdeburská kasárna byla zrekonstruována a otevřena v roce 1997. Stálá expozice Magdeburské kasárny: - Replika vězeňské ubikace z doby ghetta - Hudba v terezínském ghettu - Výtvarné umění v terezínském ghettu - Literární tvorba v terezínském ghettu - Divadlo v terezínském ...

Památník Terezín národní kulturní památka
Muzeum ghetta Terezín

Muzeum ghetta Terezín

Muzeum ghetta v Terezíně bylo otevřeno v roce 1991 v budově bývalé terezínské školy. Expozice vznikla ve spolupráci s bývalými vězni terezínského ghetta. Terezín v tzv. konečném řešení židovské otázky 1941–1945. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Památník Terezín národní kulturní památka
Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově Terezín

Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově Terezín

Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově se uskuteční 9. září 2012 od 11 hod. u krematoria na Židovském hřbitově v Terezíně. Jedná se o vzpomínkovou akci k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

Památník Terezín národní kulturní památka
Terezínská tryzna 2010

Terezínská tryzna 2010

V neděli 16. května 2010 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Krajským ...

Památník Terezín národní kulturní památka