Microsite byla topována dne:15.03.2016
ID microsite: 47312, počet zhlédnutí:  60

Tříděný odpad i bioodpad odvezeme a zpracujeme | Valašské Meziříčí

Třídění odpadu je dnes v mnoha obcích a domácnostech samozřejmostí. Hodně lidí si ale i nadále myslí, že třídění odpadu nemá smysl, protože na skládce nakonec stejně vše skončí na jedné hromadě. To je velký omyl, tříděný odpad i bioodpad totiž mohou najít další využití, stačí, když svoz odpadu svěříte skutečně poctivé a zodpovědné firmě. Kde ji najít? Obraťte se na společnost TS Valašské Meziříčí. Zajistíme svoz jakéhokoli odpadu, jeho recyklaci i likvidaci nebezpečných látek.

Svoz odpadu je naším oborem již řadu let. Postaráme se o svoz odpadu komunálního, ale i tříděný odpad či bioodpad. Problém pro nás není ani práce s nebezpečným odpadem, dekontaminace či likvidace lékařských zařízení. Naše služby tak mohou využít města, průmyslové podniky, živnostníci, obchodní řetězce i nemocnice.

Třídění odpadu získává stále více příznivců a my jsme za to rádi. Vždyť právě tříděný odpad a bioodpad může být užitečný i při druhotném zpracování. Zákazníkům proto nabízíme barevně odlišené kontejnery pro snadné třídění odpadu i vhodné nádoby na bioodpad. Tříděný odpad a bioodpad pak pravidelně odvážíme pomocí našich moderních strojů a dále je zpracováváme. To je možné díky perfektně vybaveným třídícím linkám, drtičům, granulátorům a další moderní technice. Zde se tříděný odpad mění například v PET lahve, folie, papírovou lepenku, plastové drtě nebo palivo.

Bioodpad pak zpracováváme v našich kompostárnách a vytváříme z něj například kvalitní hnojiva.

Chcete i vy, aby byl váš odpad užitečný a nezatěžoval životní prostředí? Obraťte se na naši společnost. Dodáme vám vhodné nádoby a kontejnery na tříděný odpad i bioodpad a zajistíme jejich pravidelný svoz tak, aby pro vás byl ekonomický výhodný a vyhovoval vašim potřebám.

třídění odpadutříděný odpadsvoz odpadubioodpadsvoz bioodpadukompostárna

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Zimní i letní údržba, čištění komunikací Valašské Meziříčí

Zimní i letní údržba, čištění komunikací Valašské Meziříčí

Technické služby ve Valašském Meziříčí zajistí zimní i letní údržbu místních komunikací a cest včetně jejich čištění. Údržba a čištění místních komunikací je upravována dle vyhlášky města nebo obce a plánem údržby. Údržba komunikací se dělí na tyto fáze: - úklid po zimě - jarní a podzimní ...

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Přistavení kontejnerů Valašské Meziříčí – odvoz stavebního odpadu a sutí

Přistavení kontejnerů Valašské Meziříčí – odvoz stavebního odpadu a sutí

Překáží vám nepotřebný stavební odpad a nevíte kam s ním? Pak vám s tímto pomůžou technické služby ve Valašském Meziříčí, které vám poskytnou přistavení a odvoz kontejnerů. Zajistíme vám jednorázové, ale také pravidelné přistavení kontejnerů s obsluhou. Odvoz naplněných kontejnerů provádíme ...

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Svoz zdravotnických odpadů Valašské Meziříčí

Svoz zdravotnických odpadů Valašské Meziříčí

Firma TS Valašské Meziříčí zajišťuje sběr, svoz, likvidaci zdravotnického odpadu pro ordinace, nemocnice a jiná zdravotnická zařízení: - obvazy, jehly, ampule, skalpely, znečištěné sádry, vakcíny, infúze, pleny, cytostatika, obaly od léků, nože. Zajistíme přistavení nádoby na odpad a pravidelné ...

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Pronájem mobilní záchodky, WC, vysokozdvižné plošiny Valašské Meziříčí

Pronájem mobilní záchodky, WC, vysokozdvižné plošiny Valašské Meziříčí

TS Valašské Meziříčí s.r.o. nabízí pronájem: - mobilní záchodky, WC - vysokozdvižné plošiny - kontejnery - velkoobjemové kontejnery.

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Svoz, sběr, likvidace komunálního odpadu, údržba chodníků a komunikace Valašské Meziříčí

Svoz, sběr, likvidace komunálního odpadu, údržba chodníků a komunikace ...

Technické služby ve Valašském Meziříčí poskytují tyto služby: - sběr, svoz, likvidace komunálního odpadu - likvidace nebezpečného odpadu na sběrném dvoře - údržba veřejného osvětlení - údržba veřejné zeleně - pronájem kontejnerů a speciálních mechanismů s obsluhou - údržba komunikací, ...

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Oprava, údržba, výstavba chodníků, komunikací, zastávek MHD, retardérů Valašské Meziříčí

Oprava, údržba, výstavba chodníků, komunikací, zastávek MHD, retardérů ...

Technické Služby Valašské Meziříčí s.r.o. opravuje a udržuje místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace: - oprava a údržba vozovek - údržba, opravy chodníků - výstavba nových chodníků a místních komunikací - údržba prahů, retardérů - demontáž, montáž, údržba dopravního ...

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Mobilní svoz a sběr nebezpečných komunálních odpadů, elektroodpad, velkoobjemové odpady Valašské Meziříčí

Mobilní svoz a sběr nebezpečných komunálních odpadů, elektroodpad, ...

Provozujeme pro občany mobilní svoz a sběr různých druhů odpadů: - elektroodpad - pneumatiky - odpad ze zeleně - velkoobjemové odpady - nebezpečné odpady.

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Pronájmy kontejnerů a likvidace odpadů

Pronájmy kontejnerů a likvidace odpadů

Pro firmy, občany a obce nabízíme tyto služby: - komplexní odpadové hospodářství a provozování Sběrného dvora - likvidaci ostatních a nebezpečných složek odpadů, - využití separovaně sbíraných recyklovatelných odpadů - zpětný odběr elektrozařízení - strojní čištění silnic a ...

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
Pronájmy kontejnerů a likvidace odpadů

Pronájmy kontejnerů a likvidace odpadů

Pro firmy,občany a obce nabízíme tyto služby:  komplexní odpadové hospodářství a provozování Sběrného dvora  likvidaci ostatních a nebezpečných složek odpadů,  využití separovaně sbíraných recyklovatelných odpadů  zpětný odběr ...

TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.