Microsite byla topována dne:30.12.2015
ID microsite: 44644, počet zhlédnutí:  29

Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení

Elektrická zařízení, která jsou uváděna na trh v celé Evropské unii i České republice, musí být schopné bezpečného používání, jak uvádí směrnice 2006/95/ES. Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení jsou tedy velmi důležité.

Nejspolehlivější způsob, jak bezpečnost elektrického zařízení a konkrétního výrobku prokázat, je porovnání jeho vlastností s požadavky příslušných technických norem. Státní zkušebna zemědělských potravinářských a lesnických strojů provádí pro toto porovnání příslušné zkoušky, posudky a ověření přímo na vzorku výrobku.

V rámci zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení je možné otestovat shody elektrického zařízení s technickou dokumentací, spojitost ochranného obvodu nebo měření izolačních odporů i unikajícího proudu. Provádíme také celou řadu zkoušek, například odolnosti proti hoření a teplu, zkoušku ochrany proti vodě či proti vniknutí cizích těles, nebo zkoušku mechanických vlastností a další funkční zkoušky.

Vhodnou kombinací těchto zkoušek bezpečnosti elektrických zařízení lze ověřit vlastnosti elektrického zařízení většiny výrobků s napětím do 1000 V střídavého proudu a do 1500 V stejnosměrného proudu.

Provádět zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení je nutné nejen kvůli splnění podmínek zákona, ale především kvůli bezpečnosti všech uživatelů. A právě díky zkouškám bezpečnosti elektrických zařízení budete mít ověřené, že váš výrobek při správném používání nikomu nezpůsobí žádná zranění.

Více informací najdete na našich webových stránkách.

Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení.Provádíme také celou řadu zkoušek.Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení provádíme do 1500 V.Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení může využít každý.Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení provádíme v Praze.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Zkoušky dopravní bezpečnosti zemědělských strojů Praha

Zkoušky dopravní bezpečnosti zemědělských strojů Praha

Aby se mohla zemědělská a potravinářská vozidla bezpečně pohybovat po veřejných komunikacích, je důležité je nechat projít zkouškami dopravní bezpečnosti. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů se pohybuje v této oblasti již 55 let a za tu dobu stihla nasbírat obrovské ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Měření hluku a vibrací Praha - směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.)

Měření hluku a vibrací Praha - směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.)

Bezpečné výrobky jakéhokoliv druhu by měl vyrábět a dodávat každý výrobce. Pro měření hluku a vibrací určitých zařízení je zde STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ. Zkušebna se může postarat o měření následujících záležitostí: - Hluk emitovaný strojem na ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikace a homologace potravinářské stroje Praha

Certifikace a homologace potravinářské stroje Praha

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek a vydávání technických podkladů pro ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů.

Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku

Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Ochráníme vás před chybami, které by mohly přijít draho

Ochráníme vás před chybami, které by mohly přijít draho

Posuzujeme shodu a certifikaci strojírenských výrobků podle předpisů a norem EU. Provádíme technické zkoušky a měření při vývoji nových výrobků i ověřování jejich vlastností z hlediska bezpečnosti. Zaměřujeme se na: - zemědělská zařízení - lesnická zařízení - stavební zařízení - dopravní ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikáty pro zemědělské stroje traktory, homologační zkoušky.

Certifikáty pro zemědělské stroje traktory, homologační zkoušky.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost