Microsite byla topována dne:09.11.2016
ID microsite: 44161, počet zhlédnutí:  59
Zadavatelem microsite je firma

Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA

Emisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Emisní limity, měření i rozbor prachu a paliva provádí v akreditované laboratoři společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika v Ostravě, která se specializuje na ekologické služby.

Neplníte emisní limity a myslíte, že zařízení není na odpis?
EKOTECHNIKA OSTRAVA identifikuje problém a nalezne nejschůdnější řešení.

V naši akreditované laboratoři provádíme autorizované měření emisí:
- těkavé organické látky
- chlor
- fluor
- amoniak
- oxid uhelnatý
- oxid dusíku
- těkavé organické látky
- kovy
- oxid siřičitý, sírový, kyselina sírová
- tmavost kouře

Seřídíme rozvody větrání a klimatizace podle potřeb jednotlivých prostor.
Zároveň v naši laboratoři zjišťujeme rozbor prachu, paliva.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové laboratoři

Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové ...

Profesionální rozbor prachu pro Vás zajišťuje společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika se sídlem v Ostravě. Analýzu kvality spalování provádíme v palivové laboratoři.

Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA
Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Společnost Ekotechnika v Ostravě nabízí svým zákazníkům řešení ke snižování emisí z kotlů. Provádíme kontroly, ekologizace a následné autorizované měření emisí z kotlů.

Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA
Měření emisí v ovzduší, rozbor paliva, prachu Ostrava

Měření emisí v ovzduší, rozbor paliva, prachu Ostrava

EKOTECHNIKA OSTRAVA provádí: - měření emisí v ovzduší (oxid siřičitý, oxid dusíku, oxid uhelnatý, chlor, fluor, tmavost kouře) - rozbor paliva, prachu, měření účinnosti kotlů, větrání dílen - ekologizace kotlů - ekologizace lakoven - měření emisí u spaloven odpadů, sléváren, čerpacích ...

Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA
Měření emisí, látek v ovzduší, ekologizace lakoven, kotlů Ostrava

Měření emisí, látek v ovzduší, ekologizace lakoven, kotlů Ostrava

Firma Ekotechnika Ostrava nabízí: - autorizované měření látek znečišťujících ovzduší u technologických a energetických zdrojů: - plynové kotle, kotle na dřevo, cyklonové odlučovače, šachtové pece, čerpací stanice pohonných hmot, lakovny, zinkovny, tiskárny - návrh a realizace opatření, která ...

Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA