Microsite byla topována dne:23.03.2017
ID microsite: 43622, počet zhlédnutí:  311
Zadavatelem microsite je firma

Kurovický lom

Kurovický lom-přírodní památka, naučná stezka

V regionu Zlínský kraj se nachází přírodní památka Kurovický lom, kde můžete vidět chráněné druhy plazů a obojživelníků. Je zde vytvořena naučná stezka.

Kurovický lom

Přírodní památka Kurovický lom se nachází v regionu Zlínský kraj - jde o vápencový lom s lomovým jezírkem a tůněmi.
Je zde částečně vytvořena naučná stezka.

Lom Kurovice - otevírací doba je každý den od 11 do 19 hodin - kontaktní tel.: 731490449.

Cesta je přizpůsobena pouze pro pěší - přístup jen od Tlumačova.
Celý prostor je oplocen z důvodu neukázněnosti návštěvníků z minulých let, kteří ohrožovali přírodu a živočichy.
Před vstupem je možné zaparkovat jízdní kola.
Vstup se psy je zakázán.

Kurovický lom je významná geologická a paleontologická lokalita, ve které žijí chráněné druhy plazů a obojživelníků včetně čolka velkého.
Vyskytují se zde i vzácné druhy teplomilných rostlin.

Chráníme nejen čolka velkého, ale i další zákonem chráněné plazy, obojživelníky i bezobratlé živočichy:
- výr velký
- žáby - kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, skokan zelený, rosnička zelená,
- užovka obojková
- ještěrka obecná
- slepýš křehký
- svižník polní
- střevlík Schindlerův
- motýli, brouci a další živočišné druhy.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Lom Kurovice-vápencový lom, kde žijí chráněné druhy živočichů, obojživelníků, plazů

Lom Kurovice-vápencový lom, kde žijí chráněné druhy živočichů, ...

Významná přírodní památka v regionu Zlínský kraj, kde žijí chráněné druhy živočichů, plazů, obojživelníků je vápencový lom Kurovice. Zveme k návštěvě školy, školky i jednotlivce.

Kurovický lom