Microsite byla topována dne:11.01.2016
ID microsite: 41791, počet zhlédnutí:  27

Měření hluku a vibrací Praha - směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.)

ZkušebnaMěření hluku a vibrací PrahaHluk emitovaný strojem na pracovním místě

Bezpečné výrobky jakéhokoliv druhu by měl vyrábět a dodávat každý výrobce.

Pro měření hluku a vibrací určitých zařízení je zde STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ.

Zkušebna se může postarat o měření následujících záležitostí:
- Hluk emitovaný strojem na pracovním místě
- Akustický výkon stroje
- Zvukové výstražné zařízení strojního zařízení
- Vibrace emitované strojem na pracovním místě
- Hluk šířený vzduchem vyzařovaný spotřebičem pro domácnost.

Veškeré úkony se mohou provádět buď v pracovním prostředí či v mimopracovním prostředí, a to například v doma a všude jinde.

Nepodceňujte hladinu zvuků a vibrací.

Měření zvuku a vibrací nařizuje i směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.).

Vyhněte se zbytečným problémům a nově vyrobená zařízení nechte podrobit kontrole.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Zkoušky dopravní bezpečnosti zemědělských strojů Praha

Zkoušky dopravní bezpečnosti zemědělských strojů Praha

Aby se mohla zemědělská a potravinářská vozidla bezpečně pohybovat po veřejných komunikacích, je důležité je nechat projít zkouškami dopravní bezpečnosti. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů se pohybuje v této oblasti již 55 let a za tu dobu stihla nasbírat obrovské ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikace a homologace potravinářské stroje Praha

Certifikace a homologace potravinářské stroje Praha

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení

Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení

Elektrická zařízení, která jsou uváděna na trh v celé Evropské unii i České republice, musí být schopné bezpečného používání, jak uvádí směrnice 2006/95/ES. Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení jsou tedy velmi důležité. Nejspolehlivější způsob, jak bezpečnost elektrického zařízení a ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek a vydávání technických podkladů pro ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů.

Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku

Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Ochráníme vás před chybami, které by mohly přijít draho

Ochráníme vás před chybami, které by mohly přijít draho

Posuzujeme shodu a certifikaci strojírenských výrobků podle předpisů a norem EU. Provádíme technické zkoušky a měření při vývoji nových výrobků i ověřování jejich vlastností z hlediska bezpečnosti. Zaměřujeme se na: - zemědělská zařízení - lesnická zařízení - stavební zařízení - dopravní ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikáty pro zemědělské stroje traktory, homologační zkoušky.

Certifikáty pro zemědělské stroje traktory, homologační zkoušky.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost