Demolice - demoliční a trhací práce

Na demolice, bourání budov a staveb je specialistou společnost Skanska a.s. závod Morava, Středisko speciálních prací se sídlem v Prostějově - zajistíme vám všechny demoliční a trhací práce !demoliční práce


Skanska představuje přední švédskou firmu (nejenom) v oblasti stavebnictví. Jsme stabilní stavební a developerská skupina. Zaměřujeme se na stavebnictví včetně demoličních a trhacích prací, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správu majetku a související služby.

V rámci stavebnictví provádíme:

- Pozemní stavebnictví
- Silniční stavebnictví
- Železniční stavebnictví

Zejména silniční stavebnictví je naší doménou. Umíme postavit kvalitní silnice, dálnice, rychlostní nebo městské komunikace. Jenže ne vždy terén umožňuje bezproblémovou stavbu pozemní komunikace. Nás ale nic nezastaví. Provádíme totiž také demolice a trhací práce. Skála, kopec nebo jakákoliv jiná překážka je pro firmu Skanska výzvou. Hloubíme i tunely a umožňujeme nainstalovat podzemní inženýrské sítě.

Demolicím a trhacím pracím se ale nevěnujeme jen v rámci silničního stavebnictví. Provádíme demolice průmyslových objektů, ale také komínů. To vše pod odborným dohledem našich techniků. Minimalizujeme tak riziko škody. K demolicím a trhacím pracím používáme kvalitní techniku, včetně přídavných nástrojů a demoličních nástavců. V rámci demolicí a trhacích prací pro vás máme připravenou tuto nabídku služeb:

- Mechanické bourání
- Strojní bourání
- Destrukce betonových, železobetonových a ocelových kontrukcí
- Demolice výškových objektů
- Trhací práce při demolicích, v lomech
- Vrtné práce v lomech
- Drcení kameniva a mnoho dalších

Přírodě ale neškodíme, součástí naší firmy jsou i programy rekultivace krajiny, v nichž se zaměřujeme na odstraňování nejzávažnějších poškození přírody.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s., divize Morava, oblast AT a speciálních prací se sídlem v Olomouci provádí pokládku asfaltových směsí, recyklaci vozovek a frézování komunikací.
>
>
>