Zadavatelem microsite je firma CQS z.s. Certifikace ISO 9001, 14001, 27001


Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované nebo kombinované audity více systémů managementu jsou jedním ze způsobů, jak zefektivnit zavedení norem ISO ve firmáchŠetří zákazníkům náklady i čas, lépe zasvětí zaměstnance organizace do problematiky a zároveň zvýší jejich hrdost na organizaci, ve které pracují.

Společnost CQS má s těmito audity bohaté zkušenosti. Po zakončení integrovaných nebo kombinovaných auditů je kromě standardních certifikátů i stříbrný certifikát pro 2 systémy nebo zlatý certifikát pro 3 a více auditovaných systémů.

Kombinované a integrované audity jsou určeny pro firmy, které mají zavedeno více systémů managementu (QMS, EMS, BOZP a jiné). Pokud jsou dílčí systémové přístupy zapojeny do jediného řídicího systému, jedná se o integrovaný audit. Tým auditorů v tomto případě prověřuje všechny systémy současně. Audit provádí 1 tým auditorů, podpořen technickým expertem.
Kombinovaný audit probíhá tak, že po úvodním společném jednání s managementem organizace se auditoři rozdělí na dílčí týmy a odděleně posuzují jednotlivé systémy managementu (QMS, EMS, BOZP a jiné). Je to v případě, kdy jednotlivé systémy vznikaly odděleně, mají odlišné představitele vedení, odpovědné za jeho funkčnost. Audit všech systémů managementu je proveden v jednom časovém období a nenarušuje často standardní chod organizace.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 25. 5. 2018. Týká se všech firem, institucí i jednotlivců. Seznamte se s ním včas!


Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Služby v oblasti normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity


Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Energetický audit nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle ISO 50001 mají velké firmy jako zákonnou povinnost už více než rok.


Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz novela normy ISO 9001:2015 je jak již sám název napovídá věnován změnám v nejrozšířenější normě ISO 9001, které vyšly 15.září 2015.


Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systémy managementu bezpečnosti informací od certifikačního orgán CQS.


Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení od společnosti CQS-Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha 9 zajistí, aby interní audity podle normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v souladu s novým zněním této normy.


Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Ze široké nabídky služeb vybíráme Certifikace ISO 9001. Audity ISO probíhájí také v angličtině, němčině a ruštině.
>
>