Microsite byla topována dne:15.04.2016
ID microsite: 35108, počet zhlédnutí:  84
Zadavatelem microsite je firma

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Fyzika plazmatu, materiálové inženýrství- studium interakcí materiálů s vysokoteplotním plazmatem Praha

Fyzika plazmatu v Praze, oddělení materiálového inženýrství se zabývá interakci plazmatu s pevnou a kapalnou fází.

Vysoká koncentrace vědců, objevování nových poznatků, dlouhodobá historie. Tak by se dal ve zkratce charakterizovat Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Vytváříme odkaz budoucím generacím.

Počátek vzniku Ústavu fyziky plazmatu sahá až do 50. let minulého století, kdy v roce 1959 vznikl Ústav vakuové elektroniky Československé akademie věd. Roku 1963 se přejmenoval na současný název Ústav fyziky plazmatu Československé akademie věd. V roce 2007 došlo k jeho transformaci na veřejnou výzkumnou instituci.

A co vůbec děláme? Zaměstnáváme stovku vědeckých pracovníků, včetně několika doktorandů. Ústav fyziky plazmatu se dělí na 5 vědeckých oddělení, které se zaměřují na odlišná vědecká témata:

- Tokamak – vybrané problémy realizace řízené termojaderné fúze, experimentální výzkum, realizace experimentů na mnoha evropských fúzních zařízeních
- Impulsní systémy – studium plazmatu vytvářeného pomocí impulsních vysokonapěťových elektrických výbojů v plynech a kapalinách a jeho aplikace
- Termické plazma – výzkum generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku
- Materiálové inženýrství – studium fyzikálních a chemických procesů v materiálech po jejich interakci s plazmatem
- Laserové plazma – experimentální a teoretické studium a aplikace plazmatu vytvářeného laserovými svazky o velkém výkonu

Dále je součástí Ústavu fyziky plazmatu AV ČR centrum TOPTEC, tedy Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů, sídlící v Turnově. V současnosti je jediným výzkumným a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v České republice. Cílem tohoto centra je výzkum a vývoj v oblasti asférické a free form optiky, přesného měření a využití těchto poznatků v rámci průmyslové praxe.

Fyzika plazmatu PrahaÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.Objevování nových poznatkůMateriálové inženýrství PrahaStudium fyzikálních procesů v materiálechStudium  chemických procesů v materiálech

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Výzkumem a praktickým testováním plazmochemických technologií se zabývá tým vědců a studentů z Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. z Prahy.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Mezinárodní seminář "Progress on the ITER Project and ITER Diagnostics" - již 13.12.2017

Mezinárodní seminář "Progress on the ITER Project and ITER Diagnostics" ...

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. v Praze zve všechny zájemce na mezinárodní seminář "Progress on the ITER Project and ITER Diagnostics". - již 13.12.2017

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference ...

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.se účastní mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu formou setkání, konferencí a setkání expertů u nás i v zahraničí.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Hlavní náplní Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. je vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Ústav fyziky a plazmatu AV ČR v.v.i. v Praze a jeho zkušení vědečtí pracovníci a doktorandi se zabývají specifickým výzkumem a studiem impulsních plazmových systémů.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Výzkum generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku Praha

Výzkum generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku ...

Vědečtí pracovníci a studenti oddělení termického plazmatu Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR v.v.i. v Praze představují projekt výzkumu generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Tokamak - experimentální a teoretický výzkum - fyzika vnitřního a okrajového plazmatu

Tokamak - experimentální a teoretický výzkum - fyzika vnitřního a ...

Ústav fyziky plazmatu je jedním z 53 vědeckých ústavů v České republice, které spadají pod Akademii věd ČR.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Vědecký výzkum fyziky plazmatu Praha

Vědecký výzkum fyziky plazmatu Praha

Společnost Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. se zabývá vědeckým výzkumem fyziky plazmatu. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Doktorské studijní programy

Doktorské studijní programy

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách uskutečňují pracoviště AV ČR doktorské studijní programy. Přehled akreditovaných programů obsahuje název školícího pracoviště AV ČR, název vysoké školy, s níž má pracoviště uzavřenu dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního ...

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.