Zadavatelem microsite je firma DMC management consulting s.r.o.


Interaktivní hry, outdoorové aktivity a studie pro osobnostní rozvoj - modul ABC klíčových dovedností

Interaktivní hry, outdoorové aktivity a případové studie pro osobnostní rozvoj zaměstnanců, to vše shrnula společnost DMC management consulting s.r.o. do projektu pod názvem ABC klíčových dovedností.Toto školení v sobě zahrnuje interaktivní hry, outdoorové aktivity a případové studie, které vedou k osobnostnímu rozvoji účastníků - zejména k nalezení a rozvíjení osobnostního potenciálu, ale také schopnosti sebeprosazení se a sebeprezentace.
Toto školení se vždy připravuje na klíč potřebám každé společnosti s přihlédnutím k cílům a požadavkům. Nejlepší výsledky se dosahují v menších skupinách - maximálně 12 účastníků.

Program vhodný pro specialisty, manažery, všechny klíčové zaměstnance.
Zaměřuje se na nejaktuálnější situace z běžného fungování každé firmy, se kterými se můžete setkat na všech úrovních pracovních míst a řízení. Jde zejména o prezentační dovednosti, zvládání konfliktů a stresových situací, organizaci práce a projektové řízení.
Kurzy probíhají interaktivní formou, veškeré dovednosti je proto možné prakticky natrénovat a následně je velmi snadno využít v každodenní praxi.
Konkrétně se jedná o interaktivní hry, outdoorové aktivity nebo případové studie s následným rozborem ve skupině a zpětnou vazbou. Využívají se modelové situace a praktický nácvik, hraní rolí a natáčení na kameru s následným rozborem.
Kratší teoretická část je vždy vedena zkušenými lektory, kteří zároveň pomáhají se shrnutím znalostí a dovedností získaných v předchozích modulech

Co vše se v rámci programu ABC klíčových dovedností trénuje?
Asertivita a zvládání kritiky, efektivní komunikace, prezentační dovednosti, stres: jak předejít syndromu vyhoření, techniky vyjednávání a argumentace, organizace času a řízení priorit, řešení konfliktů, projektový management.

V případě zájmu o bližší informace klikněte na odkaz níže.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Rekvalifikace mistrů - akreditovaný vzdělávací program pro vedoucí provozu

Rekvalifikace mistrů - akreditovaný vzdělávací program pro vedoucí provozu

Vzdělávací,rekvalifikační program pro mistry a vedoucí provozu akreditovaný MŠMT ČR s certifikátem s celostátní platností můžete získat díky otevřenému školení od DMC management consulting s.r.o.


Konference TWI & Kata a slavnostní křest českého překladu knihy Toyota Kata

Konference TWI & Kata a slavnostní křest českého překladu knihy Toyota Kata

Přínosem implementace principů metody Kata je zejména zvyšování výkonu firmy prostřednictvím zapojení všech úrovní zaměstnanců a neustálého zlepšování.


Workshop věnovaný řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty spojený s křtem nové knihy

Workshop věnovaný řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty spojený s křtem nové knihy

Rozvoji talentů ve firmách se věnuje kniha Toyota Talent od Davida Meiera, jejíž první české vydání právě vychází. Navštivte workshop na toto téma a potkejte se s autorem osobně!


Assessment Centra, Development Centra - výběrové a rozvojové metody v oboru lidských zdrojů

Assessment Centra, Development Centra - výběrové a rozvojové metody v oboru lidských zdrojů

Společnost DMC management consulting s.r.o., jež působí v oboru lidských zdrojů nabízí mimo jiné služby v oblasti HR také výběrové a rozvojové metody - Assessment Centra a Development Centra.


Náborové projekty, outsourcing náborových projektů

Náborové projekty, outsourcing náborových projektů

Společnost DMC management consulting s.r.o. je zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení lidských zdrojů. Klienty jsou zejména společnosti, které procházejí změnami - organizační struktury, managementu, rozrůstáním nebo ...


Rekvalifikační kurz pro personalisty HR AKADEMIE, akreditovaný MŠMT

Rekvalifikační kurz pro personalisty HR AKADEMIE, akreditovaný MŠMT

Již tradičně pro Vás pořádáme akreditovaný kurz HR AKADEMIE.


Dotace z fondů ESF na vzdělávání zaměstnanců Vám pomůže zajistit zkušený partner

Dotace z fondů ESF na vzdělávání zaměstnanců Vám pomůže zajistit zkušený partner

Vzdělávání zaměstnanců i manažerů je díky dotacím z fondů ESF snadněji dostupné pro každou firmu. Zvláště když pomůže zkušený partner, jímž je DMC management consulting s.r.o.


Školení pro manažery v oblasti vedení lidí - vysoce interaktivní, Praha

Školení pro manažery v oblasti vedení lidí - vysoce interaktivní, Praha

Manažerských školení z oblasti vedení lidí najdete na trhu celou řadu, ne vždy však dokážou propojit efektivně teorii s praxí.


Školení, kurz - Lean Management - štíhlá výroba

Školení, kurz - Lean Management - štíhlá výroba

Společnost DMC management consulting s.r.o. nabízí otevřená školení i firemní kurzy na míru pro oblast Lean Managementu (štíhlá výroba)... Vypracován je komplexní vzdělávací program, který seznámí účastníky se základními principy Lean ...


Školení trenérů udělá z vašich lektorů profesionály - Praha

Školení trenérů udělá z vašich lektorů profesionály - Praha

K čemu je dobré takzvané školení trenérů? Mít vzdělané zaměstnance není nikdy na škodu. A ani interní trenéři a lektoři by neměli zůstávat pozadu, neboť stále je prostor se zlepšovat. Při přípravě projevu většina lidí dává důraz především ...
>
>