Microsite byla vložena dne:30.06.2014
ID microsite: 32553, počet zhlédnutí:  31
Zadavatelem microsite je firma

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Měření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec Králové

Pracovat v průmyslových zařízeních, manuálních dílnách a dalších podobných, může být mnohdy nebezpečné. A vy o tom ani nemusíte vědět. Jsou to právě faktory, které nejdou vidět, ale které nám můžou znepříjemňovat práci, ale také ublížit na zdraví. Neriskujte proto své zdraví, ani zdraví svých zaměstnanců a požádejte o pomoc Bioanalytika CZ při měření pracovního prostředí.

Laboratoř Bioanalytika CZ nabízí možnost měření pracovního prostředí nejen v rámci celého východočeského regionu. Při měření pracovního prostředí zjistíme koncentraci škodlivin nejenom v pracovním, ale i ve vnitřním a mimopracovním ovzduší. Naše laboratoř je akreditovaná pro měření těchto faktorů pracovního prostředí:

- mikroklimatické podmínky (jako je vlhkost, teplota či proudění vzduchu)
- amoniak
- sulfan
- minerální kyseliny
- oxidy dusíku
- a mnoho dalších

Přímo na místě provádíme při měření pracovního prostředí také odběr vzorků, podle kterých zjišťujeme stav prašnosti, aerosolů. Pomocí speciálních tedlarových vaků jsme pak schopni laboratorně vyhodnotit stav plynných směsí v ovzduší.

Bioanalytika CZ je akreditovaná laboratoř, která poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě měření pracovního prostředí nabízíme také rozbory vod, autorizované měření emisí, měření hluku a mnoho dalších činností, díky kterým se pak můžete ve svém prostředí cítit bezpečně.

Měření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec KrálovéMěření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec KrálovéMěření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec KrálovéMěření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec KrálovéMěření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec KrálovéMěření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec Králové

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, ...

Zajišťujeme rozbory pitných a rekreačních vody, vyšetřujeme jakost pitné vody, technologické zkoušky úpravy pitných vod.

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Zajišťujeme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, provedeme testování akutní toxicity vodných výluhů - ekotoxikologické rozbory.

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v plném rozsahu parametrů dle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Provádíme měření emisí spalovacích zdrojů znečišťování, zdrojů emitujících organické i anorganické látky, měření tuhých znečišťujících ...

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Služby v BOZP, PO a hygieny práce

Služby v BOZP, PO a hygieny práce

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Nabízíme své služby v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví nabízíme vypracování dokumentace, hodnocení rizik, poradenskou a kontrolní činnost v objektech zákazníků, ale také školení či zastupování zákazníků při ...

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Měření hluku, hlukové studie, Chrudim, Hradec Králové

Měření hluku, hlukové studie, Chrudim, Hradec Králové

Uši jsou citlivým orgánem lidského těla. Při jejich nadměrném zatěžování může docházet k různým problémům a onemocněním. Příčinou bývá pobyt v nadměrném hluku. Ten může vést ke snižování pozornosti, ale také pracovního výkonu. Chraňte se proto před nepříznivými vlivy nadměrného hluku. Nechte si ...

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Měření emisí, Chrudim, Hradec Králové

Měření emisí, Chrudim, Hradec Králové

V královéhradeckém kraji vám nabízí autorizovaná měření emisí společnost Bioanalytika CZ. Ta je držitelem autorizace k měření emisí, udělené Ministerstvem životního prostředí. Na základě tohoto osvědčení může Bioanalytika CZ provádět autorizované měření emisí všech škodlivin dle platné legislativy ...

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Rozbory pitných a odpadních vod, měření emisí Chrudim

Rozbory pitných a odpadních vod, měření emisí Chrudim

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. provádí rozbory pitných a odpadních vod a měření emisí. Rozbory pitné, povrchové a odpadní vody: - kontrola jakosti - monitoring - zpoplatnění ukazatele. Autorizobané měření emisí: - oxid uhelnatý - oxid siřičitý - oxidy dusíku - tuhé ...

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Rozbory pitných a rekreačních vod Chrudim

Rozbory pitných a rekreačních vod Chrudim

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. provádí kompletní rozbory pitných a rekreačních vod dle platných předpisů. Nabízíme: - vyšetřování jakosti pitné vody - poradenství s případným rozsahem stanovení - akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje - základní hodnocení laboratorních ...

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.