Zadavatelem microsite je firma DMC management consulting s.r.o.


Akreditovaný rekvalifikační kurz HR AKADEMIE, pro personalistyAkreditovaný rekvalifikační kurz HR AKADEMIE, určený zejména pro personalisty jednotlivých firem připravila společnost DMC management consulting s.r.o. také pro rok 2014. Jedná se o akreditovaný kurz.

Jeho účastníci získají certifikát na pozici personalista s celostátní platností.
Kurz je určen pro - zájemce na pozici personalista stávající personalisty, manažery střední a vyšší úrovně a majitele či ředitele firem.
Kurz obsahuje:
- teoretickou část vedenou manažery s úzkým propojením na praxi
- řešení konkrétních případových studií, modelové situace, praktický nácvik, hraní rolí se záznamem na kameru a následným rozborem .

HR PASSPORT - 13.-14.2.2014
Seznámení s moderními nástroji řízení lidských zdrojů
Rozbor personálních procesů, návaznost na strategii firmy a efektivní využití nástrojů HR, zákoník práce

PRACOVNÍ POZICE - 13.-14.3.2014
Systém popisů pracovních míst, trendy v tvorbě organizační

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ - 16.4.2014
Zásady efektivního výběru vhodných zaměstnanců a jejich stabilizace v prvních měsících ve společnosti
Přehled o nových trendech v oblasti náboru, profesionální vedení osobního pohovoru, plánování lidských zdrojů

INTERVIEW SKILLS - 14.-15.5.2014
Výběr zaměstnanců pomocí správně strukturovaných pohovorů a hodnotících technik
Samostatná analýza informací z pohovoru, efektivní vyhodnocování výsledků přijímacího

HODNOCENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - 18.-19.6.2014
Systémy hodnocení zaměstnanců, praktický nácvik hodnotících pohovorů
Zpracování tréninkového plánu, organizace vlastního vzdělávacího programu, příprava rozpočtu na vzdělávání a hodnocení efektivity

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - 16.7.2014
Práce s motivačními nástroji (motivační strategie, balíčky benefitů

HR BUSINESS PARTNER - 13.8.2014
Koncept HR Business partner, interní

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - 17.9.2014, 15.-16.10.2014
Tvorba mzdových systémů, odměňování, příplatky, bonusy, benchmarking, legislativa

BOZP, ISO V PERSONALISTICE - 12. – 13. 11. 2014
Povinnosti zaměstnavatele v ochraně zdraví při práci, péče o zaměstnance projednávání v pracovněprávních vztazích
Propojení personálních systémů se systémem řízení kvality (ISO v personalistice)
Závěrečná zkouška

Cena celého akreditovaného kurzu: 54.000 Kč bez DPH.
Zájemcům nabízíme absolvování pouze některých vybraných modulů.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Rekvalifikace mistrů - akreditovaný vzdělávací program pro vedoucí provozu

Rekvalifikace mistrů - akreditovaný vzdělávací program pro vedoucí provozu

Vzdělávací,rekvalifikační program pro mistry a vedoucí provozu akreditovaný MŠMT ČR s certifikátem s celostátní platností můžete získat díky otevřenému školení od DMC management consulting s.r.o.


Konference TWI & Kata a slavnostní křest českého překladu knihy Toyota Kata

Konference TWI & Kata a slavnostní křest českého překladu knihy Toyota Kata

Přínosem implementace principů metody Kata je zejména zvyšování výkonu firmy prostřednictvím zapojení všech úrovní zaměstnanců a neustálého zlepšování.


Dotace z fondů ESF na vzdělávání zaměstnanců Vám pomůže zajistit zkušený partner

Dotace z fondů ESF na vzdělávání zaměstnanců Vám pomůže zajistit zkušený partner

Vzdělávání zaměstnanců i manažerů je díky dotacím z fondů ESF snadněji dostupné pro každou firmu. Zvláště když pomůže zkušený partner, jímž je DMC management consulting s.r.o.


Školení pro manažery v oblasti vedení lidí - vysoce interaktivní, Praha

Školení pro manažery v oblasti vedení lidí - vysoce interaktivní, Praha

Manažerských školení z oblasti vedení lidí najdete na trhu celou řadu, ne vždy však dokážou propojit efektivně teorii s praxí.


Školení, kurz - Lean Management - štíhlá výroba

Školení, kurz - Lean Management - štíhlá výroba

Společnost DMC management consulting s.r.o. nabízí otevřená školení i firemní kurzy na míru pro oblast Lean Managementu (štíhlá výroba)... Vypracován je komplexní vzdělávací program, který seznámí účastníky se základními principy Lean ...


Školení trenérů udělá z vašich lektorů profesionály - Praha

Školení trenérů udělá z vašich lektorů profesionály - Praha

K čemu je dobré takzvané školení trenérů? Mít vzdělané zaměstnance není nikdy na škodu. A ani interní trenéři a lektoři by neměli zůstávat pozadu, neboť stále je prostor se zlepšovat. Při přípravě projevu většina lidí dává důraz především ...


Rekvalifikační kurz pro personalisty HR AKADEMIE, akreditovaný MŠMT

Rekvalifikační kurz pro personalisty HR AKADEMIE, akreditovaný MŠMT

Již tradičně pro Vás pořádáme akreditovaný kurz HR AKADEMIE.


Interaktivní hry, outdoorové aktivity a studie pro osobnostní rozvoj - modul ABC klíčových dovedností

Interaktivní hry, outdoorové aktivity a studie pro osobnostní rozvoj - modul ABC klíčových dovedností

Interaktivní hry, outdoorové aktivity a případové studie pro osobnostní rozvoj zaměstnanců, to vše shrnula společnost DMC management consulting s.r.o. do projektu pod názvem ABC klíčových dovedností.


Workshop věnovaný řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty spojený s křtem nové knihy

Workshop věnovaný řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty spojený s křtem nové knihy

Rozvoji talentů ve firmách se věnuje kniha Toyota Talent od Davida Meiera, jejíž první české vydání právě vychází. Navštivte workshop na toto téma a potkejte se s autorem osobně!


Assessment Centra, Development Centra - výběrové a rozvojové metody v oboru lidských zdrojů

Assessment Centra, Development Centra - výběrové a rozvojové metody v oboru lidských zdrojů

Společnost DMC management consulting s.r.o., jež působí v oboru lidských zdrojů nabízí mimo jiné služby v oblasti HR také výběrové a rozvojové metody - Assessment Centra a Development Centra.


Náborové projekty, outsourcing náborových projektů

Náborové projekty, outsourcing náborových projektů

Společnost DMC management consulting s.r.o. je zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení lidských zdrojů. Klienty jsou zejména společnosti, které procházejí změnami - organizační struktury, managementu, rozrůstáním nebo ...
>
>