Zadavatelem microsite je firma CQS z.s. Certifikace ISO 9001, 14001, 27001


Certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR)CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti nabízí certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR).

Jedná se o certifikát, který potvrzuje, že daná organizace vykonává svojí činnost společensky odpovědným způsobem. Tím se výrazně zvyšuje její důvěryhodnost a image.
Prokazování společenské odpovědnosti má své základní principy a témata. Specifikace IQNet SR definuje tyto principy ve shodě s ISO 26000:
- Odpovědnost
- Transparentnost
- Etické chování
- Ohled na zájmy zainteresovaných stran
- Respektování pravidel právního státu
- Respektování mezinárodních standardů chování
- Respektování lidských práv

Společnost si vytvoří materiály: Politika společenské odpovědnosti a Kodex chování, v nichž se k výše uvedeným principům zavazuje a podle nichž se dále řídí (dotýká se všech činností a rozhodnutí organizace).

Zahrnuje vlastníky, akcionáře, zaměstnance, ale také všechny dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztah ke konkurenci, státní správě, místní komunitě, životnímu prostředí a celé společnosti.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte nebo klikněte na odkaz níže.

S námi Vás svět vidí lépe!

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 25. 5. 2018. Týká se všech firem, institucí i jednotlivců. Seznamte se s ním včas!


Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Služby v oblasti normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity


Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované nebo kombinované audity více systémů managementu jsou jedním ze způsobů, jak zefektivnit zavedení norem ISO ve firmách


Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení od společnosti CQS-Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha 9 zajistí, aby interní audity podle normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v souladu s novým zněním této normy.


Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Ze široké nabídky služeb vybíráme Certifikace ISO 9001. Audity ISO probíhájí také v angličtině, němčině a ruštině.


Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systémy managementu bezpečnosti informací od certifikačního orgán CQS.


Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Energetický audit nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle ISO 50001 mají velké firmy jako zákonnou povinnost už více než rok.


Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz novela normy ISO 9001:2015 je jak již sám název napovídá věnován změnám v nejrozšířenější normě ISO 9001, které vyšly 15.září 2015.
>
>