Microsite byla vložena dne:16.01.2013
ID microsite: 24491, počet zhlédnutí:  141
Zadavatelem microsite je firma

SITA CZ a.s.

Technické služby údržby.

Technické služby údržby.Technické služby údržby.

Technické služby údržby.
Pro zákazníky z oblasti komunální sféry zajišťujeme široké spektrum činností, nahrazující nebo doplňující technické služby města. Jedná se o služby, které zahrnují především:
- čištění komunikací (čištění vozovek)
- letní a zimní údržba komunikací
- čištění veřejných prostranství
- údržba zeleně
- údržba veřejného osvětlení
Technické služby údržby představují soubor činností, jejichž hlavním úkolem je postarat se o čistotu města, údržbu zeleně, správu osvětlení a odstraňování následků zimy.

Letní údržba komunikací a chodníků:
- strojní a ruční čištění komunikací a veřejných prostranství
- odvoz smetků
- mobilní sběr psích exkrementů
- kropení komunikací, snižování prašnosti
- čištění kanálovch vpustí

Zimní údržba komunikací:
- odstraňování sněhu z komunikací a veřejných prostranství
- posyp komunikací
- zimní pohotovost
- sestavení plánu zimní údržby

Údržba zeleně:
- odstraňování prorůstajících rostlin v komunikacích
- výsadba a udržování rostlin
- kácení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách -
- hrabání listí a další
Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Odpadové hospodářství – kompletní outsourcing zajištěný odborníky

Odpadové hospodářství – kompletní outsourcing zajištěný odborníky

Uvažujete nad tím, že vložíte péči o odpadové hospodářství do rukou profesionálů? SITA CZ se dokáže postarat o kompletní outsourcing odpadového hospodářství. Outsourcing zahrnuje tyto všechny služby: - Převzetí veškeré zodpovědnosti za manipulaci s vaším odpadem (a to již od ...

SITA CZ a.s.
Svoz směsného odpadu pro města, obce a živnostníky

Svoz směsného odpadu pro města, obce a živnostníky

Svoz směsného odpadu od společnosti SITA CZ. Potýkáte se s větším objemem odpadů ve vaší obci, či třeba areálu firmy? Potřebovali byste jej odvézt? Jestliže ano, spolehněte se na SITU. V sortimentu najdete svoz komunálního směsného odpadu, který dále zahrnuje také třídění a recyklaci. ...

SITA CZ a.s.
Stálá havarijní služba NONSTOP 24 hodin po celé republice

Stálá havarijní služba NONSTOP 24 hodin po celé republice

Jste svědkem dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, anebo chcete ohlásit například ropnou havárii? V jakýchkoliv podobných případech, kdy dojde ke vzniku nehody, která může ohrozit životní prostředí, neváhejte využít stálou havarijní službu, která je NONSTOP, dostupná čtyřiadvacet hodin ...

SITA CZ a.s.
Čištění kanalizace, jímek, potrubí a objektů

Čištění kanalizace, jímek, potrubí a objektů

Čištění zařízení a objektů, jako jsou kanalizace, jímky a další, je nezbytné pro jejich správný chod. SITA CZ a.s. zajišťuje kompletní služby, které se dají aplikovat na tyto objekty a zařízení: - Jímky - Kanalizace (chemické i běžné) - Šachty ...

SITA CZ a.s.
Technické služby údržby, odpadové hospodářství

Technické služby údržby, odpadové hospodářství

Udržovat město čisté a ekologicky na úrovni není jednoduché. Společnost SITA CZ nabízí svým klientům technické služby, které tvoří široké spektrum činností, které dokážou zajistit kompletní péči o město anebo třeba jinou obec: - Údržba zeleně - Čištění vozovek a ...

SITA CZ a.s.
Ekologické úklidové a čisticí prostředky prodejEkologické úklidové a čisticí prostředky prodej

Ekologické úklidové a čisticí prostředky prodejEkologické úklidové a ...

Ekologické prostředky jsou nezbytné při řešení úniků látek, při ekologických havárií anebo k efektivní prevenci. Společnost SITA CZ se zabývá prodejem nejrůznějších úklidových i čisticích prostředků: - Koberce a hady - Havarijní soupravy - Sypké ...

SITA CZ a.s.
Svoz průmyslového odpadu

Svoz průmyslového odpadu

Odvozem a výkupem všech odpadů na území celé České republiky se zabývá společnost SITA CZ a.s. Služby zahrnují i odvoz nebezpečných odpadů (transformátory a kondenzátory). Služby jsou rozsáhle a zahrnují: - Shromáždění, soustředění - Sběr a výkup - ...

SITA CZ a.s.
Druhotné suroviny výkup, odvoz a zpracování

Druhotné suroviny výkup, odvoz a zpracování

Druhotné zpracování odpadu je rozhodně cestou pro zlepšení ekologické situace na naší planetě. Společnost SITA CZ to moc dobře ví, a proto zajišťuje výkup a následné zpracování druhotných surovin podnikům, firmám, městům, obcím i živnostníkům. Vykupujeme nejčastěji suroviny, jako jsou kovy, ...

SITA CZ a.s.
Nakládání s odpady - facility management

Nakládání s odpady - facility management

Zoptimalizujte a snižte náklady za provoz a správu majetku a venkovních prostor vaší firmy. SITA CZ se zabývá takzvaným facility managementem a outsourcingem podpůrných služeb, což zahrnuje soubor služeb, jako například: - Letní a zimní úklid a údržba komunikací - ...

SITA CZ a.s.
Sanační práce, rekultivace skládek

Sanační práce, rekultivace skládek

Sanační práce a rekultivace starých skládek nabízí akciová společnost SITA CZ. V rozsahu sanací se zabýváme se počátečními zpracování ekologických auditů, nejrůznějších analýz a vyhodnocení ekologických rizik. S dlouholetými zkušenostmi jsme schopni provést sanaci jak poškozeného území, tak ...

SITA CZ a.s.
Svoz prošlých potravin z obchodů a jiných živočišných odpadů

Svoz prošlých potravin z obchodů a jiných živočišných odpadů

SITA CZ a.s. nabízí svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů. Tato služba zaručuje bezpečné nakládání s prošlými potravinami z obchodů, zbytků z restaurací, odpadů z výroby a distribuce krmiv pro domácí zvířata a v neposlední řadě také nakládání s rizikovým materiálem z výzkumných ...

SITA CZ a.s.
Poradenství v oblasti životního prostředí

Poradenství v oblasti životního prostředí

Nakládání s odpady není jen tak. Je nutné dodržovat mnoho zásad, které pro životní prostředí platí. S naším poradenstvím pro firmy a živnostníky se ale o všem můžete jednoduše dozvědět. SITA CZ, významný partner v oblasti nakládání s odpady, nabízí své služby v oblasti ochrany životního ...

SITA CZ a.s.
Kapalné odpady - naložte s nimi ekologicky a účinně - Praha

Kapalné odpady - naložte s nimi ekologicky a účinně - Praha

Společnost SITA CZ je ryze ekologická firma, která se snaží udělat svět zelenější a krásnější. Vyvíjíme stroje a poskytujeme služby, které dělají svět lepším místem k životu. Říká se, že se k této planetě chováme, jako kdybychom měli ještě jednu. Pojďme to změnit a chovejme se k planetě ohleduplně ...

SITA CZ a.s.
Odpadové hospodářství, ekologie, Praha, Brno, Ostrava

Odpadové hospodářství, ekologie, Praha, Brno, Ostrava

Chráníme životní prostředí a vytváříme tak lepší svět nejenom pro nás, ale také pro budoucí generace. Jsme společnost SITA CZ a poskytujeme komplexní služby a technologie v oblasti odpadového hospodářství. Víme, jak ekologicky nakládat s odpady a rádi vás naučíme, jak na to. Nabízíme proto ...

SITA CZ a.s.
Poradenství v oblasti životního prostředí.

Poradenství v oblasti životního prostředí.

Poradenství v oblasti životního prostředí. Poradenské služby souvisí s povinnostmi klientů naší společnosti, vyplývajícími z platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s chemickými látkami a z další legislativy, týkající se životního prostředí. Tyto ...

SITA CZ a.s.
Stálá havarijní služba.

Stálá havarijní služba.

Stálá havarijní služba. Nonstop spojení na havarijní dispečink - 800 233 333 Naším zákazníkům zajišťujeme stálou havarijní službu 24 hodin NONSTOP. Výjezd havarijního týmu garantujemme do 30 minut od přijetí informace o vzniku havárie. Tým odborně školených a trénovaných specialistů je ...

SITA CZ a.s.
Sanace krajiny a objektů.

Sanace krajiny a objektů.

Sanace krajiny a objektů. Sanační práce zahrnují zpracování ekologických auditů, analýz a vyhodnocení ekologických rizik, průzkumy ekologických zátěží, stanovení úrovně a rozsahu kontaminace, doporučení rozsahu a metod asanačních zásahů, odběry vzorků všech druhů materiálů i za ztížených podmínek, ...

SITA CZ a.s.
Prodej ekologických prostředků.

Prodej ekologických prostředků.

Prodej ekologických prostředků. V rámci komplexního zabezpečení našich zákazníků z hlediska ochrany životního prostředí společnost SITA zajišťuje také dodávky a prodej ekologických prostředků, které jsou nutné pro řešení případných ekologických havárií, jejich prevenci a k zajištění souladu s ...

SITA CZ a.s.
Výkup a zpracování druhotných surovin, skartace dokumentů.

Výkup a zpracování druhotných surovin, skartace dokumentů.

Výkup a zpracování druhotných surovin, skartace dokumentů. Ve společnosti SITA upřednostňujeme v maximální možné míře využívání odpadů před jejich prostým odstraňováním. Proto tuto službu nabízíme našim zákazníkům – průmyslovým podnikům, živnostníkům, městům a obcím. Jedná se především o výkup ...

SITA CZ a.s.
Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů.

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů.

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů. Společnost SITA CZ nabízí svým zákazníkům svoz a odstranění vedlejších živočišných produktů (VŽP). "Vedlejším živočišným produktem se myslí celá těla nebo části těl zvířat nebo produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou ...

SITA CZ a.s.