Microsite byla vložena dne:29.04.2014
ID microsite: 20145, počet zhlédnutí:  661
Zadavatelem microsite je firma

ArtepGeo s.r.o.

Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkouškyHydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkouškyHydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí -
Hydrogeologické průzkumy, posudky:
- pro zásak dešťových či předčištěných odpadních vod z ČOV
do horninového prostředí
- vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod (studny)
- čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení.

Geologické průzkumy:
-za účelem posouzení základových poměrů v místě stavby a
doporučení návrhu založení
-pro rodinné domy, administrativní a bytové objekty, liniové dopravní
stavby (silnice, dálnice, železnice), vodohospodářské objekty
(nádrže, protipovodňové hráze) a jiné stavby (tunely, mosty, letiště, haly…).

Pedologické průzkumy

Radonové průzkumy
Vrtné práce:
- vrtání studní
- inženýrskogeologické vrty
- vrty pro tepelná čerpadla
- dynamické penetrace

Polní zkušebnictví:

- statická zatěžovací zkouška - měření deformačního modulu a
modulu únosnosti - Edef2
- dynamická rázová zatěžovací zkouška - stanovení deformačního
modulu podloží a podkladních vrstev - Evd

Nabídka, další poskytované služby:
- konzultace, expertní posudky v oblasti:
- inženýrská geologie
- hydrogeologie
- geotechnika, geomechanika
- geotechnický monitoring
- výpočet sedání, stabilita svahů
- hodnocení těžitelnosti hornin a zemin, kontrola hutnění
- geotechnický stavební dozor
- laboratorní zkoušky zemin, hornin, vod.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.

ArtepGeo s.r.o.
Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha -  do hloubky cca 30 m

Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.

ArtepGeo s.r.o.
Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ArtepGeo. Doporučíme vhodnost prostoru pro výstavbu a vypočítáme svah zemních ...

ArtepGeo s.r.o.
Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy: - komplexní projektování IG průzkumů - realizace, zpracování pedologických průzkumů a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb - podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR ...

ArtepGeo s.r.o.
Inženýrskogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum

Provádíme průzkumy geologické, hydrogeologické, radonové, pedologické, geotechnické všech staveb. Přetřízení výkopů dle tříd těžitelnosti Jádrové vrty, studny. Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu zhutnění. Geotechnický monitoring - inkinometrie, extenzometrie.

ArtepGeo s.r.o.
Geologický a hydrogeologický průzkum

Geologický a hydrogeologický průzkum

Společnost ArtepGeo s.r.o. provádí geologické a hydrogeologické průzkumy všech staveb. Jedná se o posouzení základových poměrů pro: - rodinné domy - dopravní stavby - průmyslové stavby. Technické práce společnost provádí v závislosti na stavbě pomocí: - kopaných sond - strojních rýh - ...

ArtepGeo s.r.o.
Hydrogeologické průzkumy Praha

Hydrogeologické průzkumy Praha

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí hydrogeologické průzkumy. Služby v oblasti hydrogeologických průzkumů: - hydrogeologické posudky, např. vliv staveb na horninové prostředí, podzemní a povrchové vody - průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod - ekologické audity - návrh, ...

ArtepGeo s.r.o.