Microsite byla vložena dne:14.10.2011
ID microsite: 16437, počet zhlédnutí:  439
Zadavatelem microsite je firma

ArtepGeo s.r.o.

Geologický a hydrogeologický průzkum

Geologický a hydrogeologický průzkumGeologický a hydrogeologický průzkumGeologický a hydrogeologický průzkum

Společnost ArtepGeo s.r.o. provádí geologické a hydrogeologické průzkumy všech staveb.

Jedná se o posouzení základových poměrů pro:
- rodinné domy
- dopravní stavby
- průmyslové stavby.

Technické práce společnost provádí v závislosti na stavbě pomocí:
- kopaných sond
- strojních rýh
- jádrových vrtů.

Dále zajišťuje odběr a laboratorní rozbor vzorků:
- zemin
- hornin
- podzemních vod.

Hydrogeologické průzkumy provádí pro vrtané study, kde je proveden průzkumný vrt, vystrojení a čerpací zkouška. Dále pro zásak dešťových vod.

Společnost provádí statické a dynamické zatěžovací zkoušky pro kontrolu:
- zhutnění násypů
- stavebních plání
- podloží vozovek.

ArtepGeo je schopna nabídnout kompletní geologické služby pro všechny druhy staveb.

Geotechnický dozor při stavbě násypů, zářezů, základových jam, přebírky základové spáry, monitoring.

Bližší informace naleznete na webových stránkách viz odkaz níže.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.

ArtepGeo s.r.o.
Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha -  do hloubky cca 30 m

Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.

ArtepGeo s.r.o.
Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ArtepGeo. Doporučíme vhodnost prostoru pro výstavbu a vypočítáme svah zemních ...

ArtepGeo s.r.o.
Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy: - komplexní projektování IG průzkumů - realizace, zpracování pedologických průzkumů a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb - podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR ...

ArtepGeo s.r.o.
Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí - Hydrogeologické průzkumy, posudky: - pro zásak dešťových či předčištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí - vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod (studny) - čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení. Geologické ...

ArtepGeo s.r.o.
Inženýrskogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum

Provádíme průzkumy geologické, hydrogeologické, radonové, pedologické, geotechnické všech staveb. Přetřízení výkopů dle tříd těžitelnosti Jádrové vrty, studny. Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu zhutnění. Geotechnický monitoring - inkinometrie, extenzometrie.

ArtepGeo s.r.o.
Hydrogeologické průzkumy Praha

Hydrogeologické průzkumy Praha

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí hydrogeologické průzkumy. Služby v oblasti hydrogeologických průzkumů: - hydrogeologické posudky, např. vliv staveb na horninové prostředí, podzemní a povrchové vody - průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod - ekologické audity - návrh, ...

ArtepGeo s.r.o.