Microsite byla smazána dne: 20.06.2016

ID microsite: 15736, počet zhlédnutí:  860
Zadavatelem microsite je firma

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.

Odhady nemovitostí, znalecké posudky a oceňování Prostějov

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. poskytuje znalecké posudky v těchto oborech:
1. znalectví v oboru ekonomika:
- ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí, motorových vozidel, strojů, zařízení, podniků
- ceny a odhady majetku nehmotného - patenty, know-how, cenných papírů
- oceňování pohledávek
- oceňování investic.
2. znalecká činnost pro ostatní ekonomické obory:
- přezkoumání správnosti ceny podniku, činnosti statutárního orgánu
- přeměny společností
- zpracování znaleckých práv o fúzi společnosti
- posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro převod na úhradu dluhu
- posouzení ceny nebo směnného poměru cenných papírů
- prozkoumání smlouvy o převodu zisku
- prozkoumání ovládací smlouvy, návrhu smlouvy o fúzi
- přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami.
- posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu.
3. znalecká činnost v oboru stavebnictví:
- stavby inženýrské
- stavební materiál
- stavby dopravní, obytné, průmyslové, zemědělské, občanské vybavenosti.
4. znalectví v oboru školství a kultura:
- obrazy, starožitný nábytek, porcelán, sklo.
5. znalecké posudky pro umělecká řemesla:
- užité umění, užitá architektura, nábytek.
6. tržní oceňování:
- tržní ocenění nemovitostí, movitého majetku všeho druhu, pohledávek, nehmotných aktiv (software, know-how, cenné známky), tržní ocenění podniků.
Jako doplňkovou službu nabízíme poradenství ke znalecké a oceňovací činnosti.
Dále nabízíme vzdělávací semináře s aktuální problematikou.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Oceňování firem, podniků a společností pro běžné znalecké posudky

Oceňování firem, podniků a společností pro běžné znalecké posudky

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. v Prostějově vám připraví nejrůznější druhy tržních ocenění - zaměřuje se na oceňování firem, podniků a společností pro běžné znalecké posudky.

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.
Zpracování znaleckých posudků - oceňování podniků, nemovitostí i podílů

Zpracování znaleckých posudků - oceňování podniků, nemovitostí i podílů

Zpracování znaleckých posudků, oceňování nemovitostí, podniků a podílů vám zajistí Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. v Prostějově, který je specialistou při znalectví, expertízách a poradenství.

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.
Tržní ocenění nemovitostí, pohledávek i podniků

Tržní ocenění nemovitostí, pohledávek i podniků

Znalecký a oceňovací ústav v Prostějově pro vás připraví nejrůznější druhy tržních ocenění nemovitostí, pohledávek i podniků, které jsou vyžadovány i pro běžné znalecké posudky.

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.