Microsite byla vložena dne:28.03.2011
ID microsite: 12837, počet zhlédnutí:  504
Zadavatelem microsite je firma

ArtepGeo s.r.o.

Hydrogeologické průzkumy Praha

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí hydrogeologické průzkumy.

Služby v oblasti hydrogeologických průzkumů:
- hydrogeologické posudky, např. vliv staveb na horninové prostředí, podzemní a povrchové vody
- průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod
- ekologické audity
- návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod
- hydrogeologické průzkumy a mapování
- vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod
- čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení.

Bližší informace naleznete na webových stránkách viz odkaz níže.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ArtepGeo. Doporučíme vhodnost prostoru pro výstavbu a vypočítáme svah zemních ...

ArtepGeo s.r.o.
Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy: - komplexní projektování IG průzkumů - realizace, zpracování pedologických průzkumů a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb - podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR ...

ArtepGeo s.r.o.
Geotechnický a hydrogeologický průzkum, hydrogeologické vrty

Geotechnický a hydrogeologický průzkum, hydrogeologické vrty

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách. Využivá dlouholeté tuzemské a zahraniční praktické zkušenosti v pozemním, podzemním a dopravním stavitelství. Zajištění a ...

ArtepGeo s.r.o.
Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí - Hydrogeologické průzkumy, posudky: - pro zásak dešťových či předčištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí - vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod (studny) - čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení. Geologické ...

ArtepGeo s.r.o.
Inženýrskogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum

Provádíme průzkumy geologické, hydrogeologické, radonové, pedologické, geotechnické všech staveb. Přetřízení výkopů dle tříd těžitelnosti Jádrové vrty, studny. Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu zhutnění. Geotechnický monitoring - inkinometrie, extenzometrie.

ArtepGeo s.r.o.
Geologický a hydrogeologický průzkum

Geologický a hydrogeologický průzkum

Společnost ArtepGeo s.r.o. provádí geologické a hydrogeologické průzkumy všech staveb. Jedná se o posouzení základových poměrů pro: - rodinné domy - dopravní stavby - průmyslové stavby. Technické práce společnost provádí v závislosti na stavbě pomocí: - kopaných sond - strojních rýh - ...

ArtepGeo s.r.o.