Microsite byla smazána dne: 20.06.2016

ID microsite: 12345, počet zhlédnutí:  708
Zadavatelem microsite je firma

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.

Posudky, odhady nemovitostí, znalecký oceňovací ústav Prostějov

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. poskytuje znalecké posudky v těchto oborech:

1. znalectví v oboru ekonomika:
- ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí, motorových vozidel, strojů, zařízení, podniků
- ceny a odhady majetku nehmotného - patenty, know-how, cenných papírů
- oceňování pohledávek
- oceňování investic.

2. znalecká činnost pro ostatní ekonomické obory:
- přezkoumání správnosti ceny podniku, činnosti statutárního orgánu
- přeměny společností
- zpracování znaleckých práv o fúzi společnosti
- posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro převod na úhradu dluhu
- posouzení ceny nebo směnného poměru cenných papírů
- prozkoumání smlouvy o převodu zisku
- prozkoumání ovládací smlouvy, návrhu smlouvy o fúzi
- přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami.
- posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu.

3. znalecká činnost v oboru stavebnictví:
- stavby inženýrské
- stavební materiál
- stavby dopravní, obytné, průmyslové, zemědělské, občanské vybavenosti.

4. znalectví v oboru školství a kultura:
- obrazy, starožitný nábytek, porcelán, sklo.

5. znalecké posudky pro umělecká řemesla:
- užité umění, užitá architektura, nábytek.

6. tržní oceňování:
- tržní ocenění nemovitostí, movitého majetku všeho druhu, pohledávek, nehmotných aktiv (software, know-how, cenné známky), tržní ocenění podniků.

Jako doplňkovou službu nabízíme poradenství ke znalecké a oceňovací činnosti. Dále nabízíme vzdělávací semináře s aktuální problematikou.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Tržní ocenění nemovitostí, pohledávek i podniků

Tržní ocenění nemovitostí, pohledávek i podniků

Znalecký a oceňovací ústav v Prostějově pro vás připraví nejrůznější druhy tržních ocenění nemovitostí, pohledávek i podniků, které jsou vyžadovány i pro běžné znalecké posudky.

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.