Svářečská škola kurzy svařování výuka svářečů kurzy pájení.Svářečská škola zajišťuje kurzy svařování, výuku svářečů nebo kurzy pájení. Všechny kurzy jsou ukončeny úřední zkouškou dle daných norem. Nezaostávejte ve vzdělávání. Svářečská škola v České Třebové vám poskytne ty nejlepší znalosti v oboru svařování.

Svářečská škola v České Třebové je zapojená do systému výuky svářečů řízeného Českou svářečskou společností ANB (CWS ANB).

Nabídka našich kurzů a školení svářečů:

Základní kurzy svařování oceli, hliníku, mědi dle ČSN 05 0705 :
- elektrickým obloukem obalenou elektrodou
- tavící se elektrodou v aktivním plynu
- tavící se elektrodou v inertním plynu
- netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu
- kyslíko-acetylenovým plamernem

Kurzy zaškolení dle ČSN 05 0705 :
- řezání kyslíkem
- řezání plasmou
- měkkého a tvrdého pájení plamenem oceli a mědi
- stehování elektrickým obloukem

Kurzy svařování zakončené úřední zkouškou podle ČSN EN 287-1, 6 a norem řady ČSN EN ISO 9606

Kurzy tvrdého pájení zakončené úřední zkouškou podle ČSN EN 13 133

Kurzy svařování a navařování kolejnic podle SŽDC (ČD) TNŽ 05 0715 a TN MHD 05 0715 :
- elektrickým obloukem obalenou elektrodou
- elektrickým obloukem plněnou elektrodou
- aluminotermickým svařováním

Kurzy svařování betonářských ocelí zakončené úřední zkouškou podle ČSN EN 17 660-1, 2

Kurzy svařování tyčí podle Technického pravidla TP A 216 CWS ANB

Svářečské práce, zakázková činnost, opravy, renovace

Tvorba a příprava svařovacích postupů (pWPS, WPS)

Přípravné kurzy před zkouškou osoby odborně způsobilé pro provádění revizí svařování na drážních vozidel (OOZ/RS-DV)

Přípravné kurzy vizuální kontroly svarů (VT)

Příprava firem na certifikaci ve svařování

Poradenství, konzultace

Dělení materiálu pásovou pilou nebo plasmou

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Svářečské kurzy pro začátečníky až pro pokročilé

Svářečské kurzy pro začátečníky až pro pokročilé

Svářečská škola z České Třebové je navíc zapojena do systému české svářečské společnosti ANB.


Svářecká škola, svářečské práce a zakázková činnost ,opravy, renovace, novovýroba

Svářecká škola, svářečské práce a zakázková činnost ,opravy, renovace, novovýroba

Naučte se s námi efektivně svařovat dle daných norem ocel, hliník a měď, svářecká škola - Svářečská škola Česká Třebová, Ústí nad Orlicí


Kurzy svařování Svářečská škola Česká Třebová

Kurzy svařování Svářečská škola Česká Třebová

Kurzy svařování ve Svářečské škole v České Třebové. Kurzy svařování zakončené ve Svářečské škole úřední zkouškou. Patříme mezi největší svářečské školy v České republice. Jsme zapojeni do systému výuky svářečů řízené Českou svářečskou ...


Cenově dostupné ubytování přímo v objektu Svářečské školy

Cenově dostupné ubytování přímo v objektu Svářečské školy

Nabízíme všem svým klientům levné cenově dostupné ubytování, možnost ubytování při kurzech nebo skládání svářecké zkoušky - Svářečská škola Česká Třebová, Ústí nad Orlicí


Naučte se kvalitně svářet Svářečská škola kurzy | Česká Třebová

Naučte se kvalitně svářet Svářečská škola kurzy | Česká Třebová

Naučte se kvalitně svářet s naší Svářečskou školou v České Třebové. Poskytujeme svářečské kurzy pro začátečníky až pro pokročilé. Svářečské kurzy jsou zakončeny úřední zkouškou. Vyhlášená Svářečská škola v České Třebové vás naučí ...


Svářečská škola Česká Třebová

Svářečská škola Česká Třebová

Svářečská škola v České Třebové pro vás uskutečňuje školení a kurzy svářečů. Svářečská škola se perfektně hodí pro ty co jsou technicky a manuálně zruční. U nás se naučíte vytvářet kvalitu. Do systému výuky svářečů řízeného Českou ...
>
>
>
>