Microsite byla topována dne:09.02.2017
ID microsite: 11880, počet zhlédnutí:  658
Zadavatelem microsite je firma

ALFA System s.r.o.

Demontáže rozvodů kotelen, dekontaminace technologických celků

Dekontaminace a demontáže technologických celků, tj. nadzemních i podzemních zásobníků, technologických rozvodů či kotelen.

Demontáže rozvodů kotelen, dekontaminace technologických celků

A to včetně odstranění vzniklých odpadů pro zákazníky z oblasti strojírenského a chemického průmyslu.

Regenerace aktivního uhlí. Regenerace aktivního uhlí metodou termické desorpce tohoto významného sorpčního materiálu.
Aplikací metody termické desorpce lze z použitého aktivního uhlí odstranit širokou škálu nasorbovaných látek počínaje látkami, které nepoškozují životní prostředí (voda) po chemické organické sloučeniny (těkavá organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky apod).

Odstraňování nebezpečných odpadů.
Pro zákazníky z oblasti průmyslu či služeb jsme schopni zajistit kompletní řízení odpadového hospodářství počínaje sběrem a shromažďováním odpadů, přes přípravu odpadů k transportu a transport v souladu s mezinárodní dohodou ADR až po konečné odstranění odpadu v souladu s platnou legislativou.


SOUVISEJÍCÍ MICROSITE
Skládka pro uložení stavebního odpadu, suti, výkopové zeminy

Skládka pro uložení stavebního odpadu, suti, výkopové zeminy

V regionu Zlín, Uherské Hradiště můžete pro uložení stavebního odpadu, suti či výkopové zeminy využít skládku Kamenolomu Žlutava u obce Napajedla. Skládka slouží pro uložení nezávadných odpadů ze stavby - cihly, kámen, beton, suť, odpadní písek, jíl, výkopová zemina. Zbytkový odpad ze stavby ...

Kamenolom Žlutava s.r.o.
Vývoz a čištění žump, septiků, jímek i lapolů

Vývoz a čištění žump, septiků, jímek i lapolů

Potřebujete-li v Brně, Vyškově či blízkém okolí zajistit vývoz nebo vyčištění žumpy, jímky, septiku či lapolu, pak se neváhejte obrátit na naši společnost! Vyvezení jímky, žumpy, septiku a lapolu zajistíme do 24 hodin od objednání. Zajistíme nejvýhodnější cenu za vývoz a likvidaci odpadní vody. ...

TRADAP, s.r.o.
Svoz odpadu, skládka odpadů, odpadové hospodářství

Svoz odpadu, skládka odpadů, odpadové hospodářství

Nevíte, co s odpadem pak kontaktujte společnost EKOR, s.r.o. ve městě Kyjov, která se zabývá službami v oblasti nakládání s odpady, odpadového hospodářství, svoz a skládka odpadů. Zajišťujeme provoz centrální řízené skládky v Těmicích. Skládka odpadů Těmice vybavením spadá do skupiny S-OO ...

EKOR, s.r.o.
Likvidace fekálních odpadů, fekálií - odvoz tekutého obsahu na ČOV

Likvidace fekálních odpadů, fekálií - odvoz tekutého obsahu na ČOV

Společnost Kamenolom Žlutava poskytuje také službu likvidace fekálních odpadů. Postaráme se o odvoz fekálií z fekálních jímek, septiků a žump. K dispozici máme automobil TATRA 815 s nástavbou CAS 11 s obsahem nádrže 11m3. Fekální odpad odvezeme včetně likvidace tekutého obsahu na ČOV. Zajistíme ...

Kamenolom Žlutava s.r.o.
Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Kamenolom Žlutava s.r.o. nabízí řešení pro uložení inertních, ekologicky nezávadných odpadů pro region Zlín, Uherské Hradiště. Ukládka stavebního odpadu je možná na naší skládce v Napajedlech. Zajistíme odvoz výkopové zeminy, betonu, cihel, kamení, odpadního písku, jílu i jiných ekologicky ...

Kamenolom Žlutava s.r.o.