Microsite byla topována dne:03.01.2018
ID microsite: 109716, počet zhlédnutí:  9
Zadavatelem microsite je firma

Detekta s.r.o.

Znečištění ovzduší, plynné a prachové škodliviny v pracovním prostředí.

Znečištění ovzduší v pracovním prostředí. Speciální analýza firmy Detekta s.r.o. Brno a to stanovení plynných a prachových škodlivin. Měření hlučnosti.

Plynné a prachové škodliviny v pracovním prostředí BrnoZnečištění ovzduší v pracovním prostředí BrnoMěření hlučnosti Brno

Stanovení koncentrací emisních sloučenin provádí firma Detekta s.r.o. Brno v plném rozsahu. Hlídat znečištění ovzduší a to hlavně ve firmách je prioritou. Jde tu o zdraví nás vše.
Stanovení plynných a prachových škodlivin v pracovním prostředí, ale taky měření hlučnosti.

Speciální analytika:
-analýza těchto neznámých organických látek v surovinách a odpadech nejistého původu - až 250 tisíc sloučenin
-také stanovení koncentrací specifických těkavých organických sloučenin v ovzduší
-plynech přenosným chromatografickým přístrojem přímo v místě jejich výskytu. Vybrané chlorované uhlovodíky, etanol, aceton, dimethylformamid, oxiran, vybrané aromatické sloučeniny, trimethylamin apod.
-stanovení koncentrací aerosolů, křemičitanů, vlhkosti, olejů popř. jiných látek v plynech
-stanovení koncentrací rostlinných ochranných prostředků používaných v zemědělství. Pesticidy, herbicidy aj. a jejich rozkladné produkty ve vodách, půdách a ovzduší.

Autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin provádíme v plném rozsahu znění zákona 201/2012 Sb. resp. vyhlášky 415/2012 Sb.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Odborný posudky podle zákona o ovzduší, rozptylové studie. Ochrana ovzduší.

Odborný posudky podle zákona o ovzduší, rozptylové studie. Ochrana ...

Odborný posudky podle zákona o ovzduší a rozptylové studie provádí autorizovaná laboratoř Detekta s.r.o. Brno. Rozhodnutím MŽP ČR. Ochrana ovzduší.

Detekta s.r.o.
Kontroly a ekologizace kotlů, seřízení kotle na tuhá, kapalná i plynná paliva

Kontroly a ekologizace kotlů, seřízení kotle na tuhá, kapalná i plynná ...

Kontroly a ekologizace kotlů provádí firma Detekta s.r.o. Brno. Seřízení kotlů, měření hlučnosti a účinnosti kotlů. Výpočty ročních poplatků.

Detekta s.r.o.
Výpočty poplatků za znečištění ovzduší, o ochraně ovzduší

Výpočty poplatků za znečištění ovzduší, o ochraně ovzduší

Výpočty poplatků za znečištění ovzduší provádí firma Detekta s.r.o. z Brna. Provádíme služby dle požadavků vyhlášky o ochraně ovzduší.

Detekta s.r.o.
Akreditovaná, autorizovaná laboratoř, měření emisí, stanovení koncentrací emisních sloučenin

Akreditovaná, autorizovaná laboratoř, měření emisí, stanovení ...

Autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin, akreditovaná laboratoř měření emisí, stanovení plynných emisí na všech druzích tepelných zdrojů provádí firma Detekta s.r.o., Brno.

Detekta s.r.o.
Autorizované měření emisí, autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin

Autorizované měření emisí, autorizované stanovení koncentrací emisních ...

Autorizované měření emisí, autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin, plynné emise na všech tepelných zdrojích určuje a provádí Detekta s.r.o., Brno.

Detekta s.r.o.
Měření emisí, laboratoř měření emisí, odborné posudky, autorizovaná laboratoř

Měření emisí, laboratoř měření emisí, odborné posudky, autorizovaná ...

Autorizovaná laboratoř, měření emisí, laboratoř měření emisí, odborné posudky, vypracování provozního řádu, stanovení emisních sloučenin provádí Detekta s.r.o.

Detekta s.r.o.
Autorizované měření emisí, akreditovaná laboratoř pro kontrolu emisí

Autorizované měření emisí, akreditovaná laboratoř pro kontrolu emisí

Autorizované měření emisí, akreditovaná laboratoř pro kontrolu emisí, autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin provádí firma Detekta s.r.o., pobočka Krnov.

Detekta s.r.o.
Emise, měření emisí Brno

Emise, měření emisí Brno

Firma Detekta s.r.o., sídlí v Brně a nabízí měření emisí. V plném rozsahu platné legislativy provedeme autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin. Stanovíme plynné emise na všech druzích tepelných zdrojů (CO, NOX, SO2, CO2, O2, sumu organického uhlíku), stanovíme také koncentrace a emise ...

Detekta s.r.o.
Emise Krnov, měření emisí

Emise Krnov, měření emisí

Firmu Detekta s.r.o., najdete v Brně. Firma měří emise. V plném rozsahu platné legislativy provedeme autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin. Stanovíme plynné emise na všech druzích tepelných zdrojů (CO, NOX, SO2, CO2, O2, sumu organického uhlíku), stanovíme také koncentrace a emise ...

Detekta s.r.o.