Microsite byla vložena dne:10.02.2014
ID microsite: 10611, počet zhlédnutí:  757

Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku

Zkoušení, certifikace strojů a zvláštních vozidel, měření hluku

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských
a lesnických strojů, a.s.

Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016.
Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako:
- zkušební laboratoř č. 1054
- certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená
Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek a vydávání
technických podkladů pro schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel a homologaci traktorů.
Poskytované služby jsou určeny výrobcům,
dovozcům a distributorům, zejména strojírenských výrobků jako jsou:
- zemědělské stroje a zařízení
- potravinářské stroje a zařízení
- lesnické a dřevoobráběcí stroje
- traktory
- traktorové návěsy a přívěsy
- zahradní mechanizace
- stroje pro zemní práce
- stroje pro stavbu a údržbu vozovek
- stroje pro stavebnictví, silniční a zemní práce
- komunální stroje a zařízení
- zdvihací a manipulační stroje a zařízení
- elektrické pracovní stroje, elektrospotřebiče a nářadí
- ochranné konstrukce a bezpečnostní kabiny traktorů a pracovních mobilních strojů

Poskytované služby:
- zkoušení a certifikace
- služby notifikované osoby NB 1016 (AO 255)
- služby pověřené zkušebny Ministerstvem dopravy ČR:
- pro zkoušky a technické podklady nezbytné pro schválení technické způsobilosti zvláštních vozidel pro provoz na pozemních komunikacích
- pro homologace traktoru dle směrnice EHS/ES předpisů EHK-OSN
- zkoušky traktorů a ochranných konstrukcí v mezinárodním certifikačním systému OECD
- měření elektromagnetické kompatibility (EMC)
- měření elektrických veličin strojů a zařízení k ověření z hlediska bezpečného používání
- měření v oblasti stavební akustiky, zvuková izolace stavebních konstrukcí a v budovách
- měření hluku a vibrací v pracovním prostředí.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Zkoušky dopravní bezpečnosti zemědělských strojů Praha

Zkoušky dopravní bezpečnosti zemědělských strojů Praha

Aby se mohla zemědělská a potravinářská vozidla bezpečně pohybovat po veřejných komunikacích, je důležité je nechat projít zkouškami dopravní bezpečnosti. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů se pohybuje v této oblasti již 55 let a za tu dobu stihla nasbírat obrovské ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Měření hluku a vibrací Praha - směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.)

Měření hluku a vibrací Praha - směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.)

Bezpečné výrobky jakéhokoliv druhu by měl vyrábět a dodávat každý výrobce. Pro měření hluku a vibrací určitých zařízení je zde STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ. Zkušebna se může postarat o měření následujících záležitostí: - Hluk emitovaný strojem na ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikace a homologace potravinářské stroje Praha

Certifikace a homologace potravinářské stroje Praha

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení

Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení

Elektrická zařízení, která jsou uváděna na trh v celé Evropské unii i České republice, musí být schopné bezpečného používání, jak uvádí směrnice 2006/95/ES. Zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení jsou tedy velmi důležité. Nejspolehlivější způsob, jak bezpečnost elektrického zařízení a ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek a vydávání technických podkladů pro ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů.

Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená Ministerstvem ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Ochráníme vás před chybami, které by mohly přijít draho

Ochráníme vás před chybami, které by mohly přijít draho

Posuzujeme shodu a certifikaci strojírenských výrobků podle předpisů a norem EU. Provádíme technické zkoušky a měření při vývoji nových výrobků i ověřování jejich vlastností z hlediska bezpečnosti. Zaměřujeme se na: - zemědělská zařízení - lesnická zařízení - stavební zařízení - dopravní ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost
Certifikáty pro zemědělské stroje traktory, homologační zkoušky.

Certifikáty pro zemědělské stroje traktory, homologační zkoušky.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Notifikovaná osoba Evropského společenství NB 1016. Autorizovaná osoba AO 255 je akreditována ČIA jako: - zkušební laboratoř č. 1054 - certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3062 je pověřená ...

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů akciová společnost